Finał Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie”

Tradycja Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie” organizowanego przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie i miejscowy Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną  trwa już 24 lata.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu działania O/PTTK w Żarnowie, a ściślej z gmin: Aleksandrów, Białaczów, Paradyż i Żarnów. Szkoły biorące udział w Przeglądzie organizują eliminacje, które wyłaniają po dwóch najlepszych wykonawców w każdej kategorii wiekowej. W lutym tego roku, zgodnie z regulaminem odbyły się eliminacje szkolne, których finał zaplanowano na 11 marca. Niestety w związku z sytuacją epidemiczną, organizatorzy zmuszeni zostali do przesunięcia finału na okres jesienny.

Nowy termin ustalono na 20 października 2020. Tego dnia w Domu Kultury w Żarnowie odbył się finał międzygminny konkursu (z uwzględnieniem obowiązujących procedur sanitarnych). W związku z tym, że powiat piotrkowski znalazł się w czerwonej strefie, w finale nie mogły uczestniczyć szkoły z gminy Aleksandrów.  Przegląd otworzył wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, a wystąpienia konkursowe oceniała komisja w składzie: Grażyna Szafińska – przewodnicząca oraz Krystyna Zdun i Anna Służalec – członkinie komisji.

W kategorii kas I–IV szkół podstawowych najlepszymi okazali się:

I miejsce: Łucja Węglarska, uczennica SP w Paradyżu

II miejsce: Julita Smardzewska, uczennica SP w Paradyżu,

III miejsce: Justyna Kazuła, uczennica SP w Klewie.

Wyróżnienie: Szymon Gołąb, uczeń SP w Żarnowie.

Nagrodę specjalną Gminnej Biblioteki Publicznej otrzymała Łucja Węglarska.

 

W kategorii klas V – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych laureatami zostali:

I miejsce: Zuzanna Kołodziejczyk, uczennica SP w Żarnowie,

I miejsce: Igor Różyk, uczeń SP w Paradyżu,

III miejsce: Kinga Kazuła, uczennica SP w Klewie.

Wyróżnienie: Karolina Jęcek z ZSP w Żarnowie.

Nagroda specjalna przypadła Marii Sobolewskiej z SP w Paradyżu.

Wszyscy uczestnicy Przeglądu Poezji otrzymali pamiątkowe plakietki, nagrody i upominki. Dyplomy przeznaczono dla laureatów konkursu i szkół uczestniczących w finale.

Laureatka konkursu: Zuzanna Kołodziejczyk

 

Plakietka pamiątkowa

Włodzimierz Szafiński