200 lat Huty Baildon

10 grudnia 2023 roku w Muzeum Śląskim obyło się Wielkie Spotkanie Baildonowców „HUTA BAILDON 1823 – 200 lat od powstania perły śląskich hut”. Wiele wspomnień, wzruszeń, spotkań po latach, choć bywały kłopoty z rozpoznaniem kolegów ;). Wydarzenie było okazją do obejrzenia się za siebie i powspominania czasów świetności Huty Baildon. Wielu z nas miało możliwość godnej pracy w tym zakładzie przez dziesięciolecia!!! W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób.

Oddział Zakładowy PTTK „Baildon” był ważną częścią Huty Baildon. Od 1953 roku zorganizował tysiące wycieczek, rajdów, złazów czy wczasów, bo zarządzał Ośrodkiem Wczasowym w Ujsołach. Był największym Oddziałem Zakładowym PTTK w Polsce i jednym z największych w całym kraju. W 1988 roku miał ponad 3000 członków !!!

Mimo upadłości Huty Baildon ogłoszonej w 2001 roku, Oddział działa nadal, co jest ewenementem w skali całej Polski. Przeprowadzenie Oddziału przez trudne czasy na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych zawdzięczamy prezesowi Zbigniewowi Malinowskiemu, Członkowi Honorowemu PTTK. Obecnie Oddział PTTK „Baildon” działa na zasadach wolnorynkowych, organizując głównie wycieczki szkolne dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypraw do Anglii i Szkocji – ojczyzny naszego patrona, Johna Baildona. 

W imieniu Muzeum Śląskiego przywitał zebranych dr Karol Makles – zastępca dyrektora. Wykład inauguracyjny wygłosił historyk z Uniwersytetu Śląskiego profesor Antoni Barciak. Wspomnienia o swoich baildonowskich rodzinach przywołali: Grzegorz Christoph, Adam Bryjak i Dariusz Kik. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkową pinę, a wybitne osoby z naszego grona medal „JOHN BAILDON – HUTA BAILDON 1823”, wybity staraniem Oddziału Zakładowego PTTK „Baildon”. Miłe słowa do zebranych skierowali uczestnicy naszej wycieczki śladami Johna Baildona do Szkocji: profesorowie Krzysztof Krasuski z Uniwersytetu Śląskiego i Wojciech Ligęza z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część oficjalną zakończył koncert orkiestry szkockiej – Częstochowa Pipes&Drums. W części nieoficjalnej odbył się poczęstunek i rozmowy kuluarowe. 

John Baildon był jedną z najwybitniejszych postaci rewolucji przemysłowej na Śląsku. Był budowniczym hut i kopalń na terenie Gliwic, Chorzowa i Katowic. Pod jego nadzorem został wzniesiony pierwszy wielki piec opalany koksem na kontynencie europejskim. Był wizjonerem i wybitnym obywatelem ziemi śląskiej. Całe swoje dorosłe życie pracował na Górnym Śląsku, inwestując tu swój dorobek. Jest to bez wątpienia postać godna upamiętnienia i dalszego propagowania. 

Postać Johna Baildona i jego dorobek, pojawiła się w programie „ERASMUS”. Wzięły w nim udział najlepsze licea matematyczne z Czech, Bułgarii i Polski. Gospodarzem polskiej części projektu było VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie z Katowic. Uczniowie mogli zapoznać się z dokonaniami szkockiego inżyniera, odwiedzili miejsca z nim związane: mural w Katowicach, Cmentarz Zasłużonych Hutników w Gliwicach i Szkołę Podstawową numer 36 w Gliwicach imienia Johna Baildona. 

W ostatnich latach jako Oddział przeprowadziliśmy liczne inicjatywy dla upamiętnienia założyciela Huty Baildon:

- namalowaliśmy mural „John Baildon” przy ul. Gliwickiej 146 w Katowicach,

- zorganizowaliśmy wycieczki „Szlakiem Johna Baildona po Górnym Śląsku”,

- byliśmy organizatorem wycieczki do Szkocji – ojczyzny Johna Baildona,

- prowadziliśmy prelekcję „Szkocja – śladami Johna Baildona” w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

- współorganizowaliśmy spotkanie z okazji 250 urodziny Johna Baildona,

- braliśmy udział w projekcie „ERASMUS”, którego ważnym elementem była postać Johna Baildona

- byliśmy wyłącznym organizatorem Wielkiego Spotkania Baildonowców w Muzeum Śląskim „HUTA BAILDON 1823 – 200 lat od powstania perły śląskich hut”.

Myślę, że nasi wielcy poprzednicy, miłośnicy i propagatorzy postaci Johna Baildona tacy jak: Henryk Christoph, Henryk Czarnik, Janusz Gaudnik i Zbigniew Malinowski, byliby dumni z naszych dokonań. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi PTTK BAILDON – legenda wciąż trwa 🙂

Tekst Wojciech Malinowski
Prezes PTTK Baildon

Koncert orkiestry szkockiej
– Częstochowa Pipes and Drums