Kategoria: Konferencje szkolenia

Kongresy Krajoznawstwa Polskiego

Czym jest Kongres? W Encyklopedii Gutenberga czytamy, że jest to zjazd w celu odbycia narad i powzięcia uchwał w zakreślonych programem sprawach. Kongresy, powszechnie uważane za wydarzenia prestiżowe, mające szeroki zasięg i wpływ na ukierunkowanie przedsięwzięć, podejmowanych wspólnie przez zainteresowane grupy przedstawicieli nauki, praktyki, życia społecznego i polityki, nie są pojmowane jako organy władzy. Ich celem…
Read more

Kongres w Łodzi… co zdołaliśmy zrobić przed pandemią?

Organizacja przedsięwzięcia takiego jak kongres trwa kilka lat. Prace merytoryczne i organizacyjne VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego trwały od roku 2018 i na chwilę obecną zostały zawieszone, decyzją prezydium Zarządu Głównego PTTK. Trwają rozważania, kiedy to ważne dla krajoznawstwa polskiego przedsięwzięcie należy zorganizować, aby uczestnicy nie byli zagrożeni COVID-19. Aktualizacja: decyzją Zarządu Głównego PTTK (Uchwała nr…
Read more

Sejmiki przedkongresowe w Olsztynie

Za kilka lat, w roku 2023 przypada 550 rocznica urodzin najwybitniejszego mieszkańca  Warmii – Mikołaja  Kopernika. Właśnie  ta  data spowodowała, że oba przedkongresowe sejmiki (2019 i 2020), poprzedzające VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi, poświęcone były głownie tematom kopernikańskim, czyli związanym bezpośrednio lub pośrednio z postacią  naszego wybitnego astronoma i Warmią, na której spędził niemal…
Read more

Świętokrzyski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy w Końskich

W cykl wydarzeń poprzedzających Kongres Krajoznawstwa Polskiego włączył się Oddział PTTK w Końskich oraz działające w jego strukturach Muzeum Regionalne PTTK i Komisja Opieki nad Zabytkami. Obrady toczące się pod hasłem: Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego miały miejsce 23 listopada 2019 roku w gościnnych progach budynku Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. styczeń-marzec/1(1)2020 W obradach  wzięło…
Read more

Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy

W Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (SCHiS) odbył się Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, organizowany przez Oddział PTTK „Meblarz”. Swój akces zgłosiło prawie pięćdziesięciu uczestników z terenu Wielkopolski i innych regionów. styczeń-marzec/1(1)2020 W prowadzonych przeze mnie 29 lutego 2020 obradach, wzięli udział także zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Grzegorz Taterka oraz przewodnicząca Rady Miejskiej…
Read more

Sejmik Przedkongresowy w Kielcach

Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa województwa świętokrzyskiego, wspólnie z Muzeum Historii Kielc zorganizowało sejmik krajoznawczy, poprzedzający VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi. Jego obrady przebiegały pod hasłem: Krajoznawstwo w świętokrzyskiem – wczoraj, dziś i jutro. styczeń-marzec/1(1)2020 Pracami kierował przewodniczący Kolegium, Członek Honorowy PTTK dr Andrzej Rembalski. W sejmiku uczestniczyło grono krajoznawców z terenu województwa, a rangę spotkania podniósł…
Read more

VI spotkanie i szkolenie pomorskich krajoznawców Gdańsk’2020

Spotkaniem połączonym ze szkoleniem regionalnych krajoznawców, Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku zainicjowała działalność w 2020 roku. styczeń-marzec/1(1)2020 25 stycznia, dzięki przychylności dyrektora Muzeum Roberta Domżały, pomorscy krajoznawcy gościli w przyjaznych progach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Panel teoretyczny spotkania odbył się w Ośrodku Kultury Morskiej. Ilość uczestników była imponująca, gdyż…
Read more

Sejmik Przedkongresowy w Krakowie

Kilka miesięcy przed planowanym na jesień tego roku VII Kongresem Krajoznawstwa Polskiego, odbył się Małopolski Sejmik Krajoznawczy pod hasłem: Krajoznawstwo w Małopolsce. Tradycja – współczesność – tożsamość. styczeń-marzec/1(1)2020 Głównym organizatorem wydarzenia, które miało miejsce w dniu 30 marca 2019 w Krakowie, był Małopolski Krąg Seniorów PTTK z udziałem innych jednostek PTT: Regionalnego Forum Oddziałów Małopolskich, Oddziału Krakowskiego…
Read more

Sejmik Przedkongresowy Łódzkie – tożsamość, wspólnota, region

Łódzki Sejmik Przedkongresowy odbył się w dniu 14 września 2019 roku, pod hasłem: Łódzkie - tożsamość, wspólnota, region. Miejscem obrad był Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Do grona współorganizatorów sejmiku zaproszono prof. dr hab. Bogdana Włodarczyka – dziekana Wydziału i dr Andrzeja Stasiaka, których wsparcie merytoryczne było niezwykle cenne. styczeń-marzec/1(1)2020     W 2020 roku mija…
Read more