Kategoria: Konferencje szkolenia

Małe miasta w polskim krajobrazie

Małe miasta w polskim krajobrazie     Szczególną rolę w polskiej przestrzeni krajobrazowej i krajoznawczej odgrywają małe miasta i ich turystyczna atrakcyjność wynikająca zarówno z pięknej formy tych jednostek osadniczych, jak i treści historycznych. Głównym kryterium ich wyróżniania jest ogólna liczba ludności zamieszkującej w jednostce osadniczej określana w przedziale od 5 do 25 tysięcy. Mimo…
Read more

Forum krajoznawcze w Stacji Kultura

Forum krajoznawcze w Stacji Kultura 28 maja 2022 roku Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK zorganizowała VII Forum oraz szkolenie krajoznawców i sympatyków krajoznawstwa z województwa pomorskiego. Tym razem miejscem obrad była Stacja Kultura – Biblioteka Publiczna w Rumi. Jej dyrektor Dariusz Rybacki miłośnik, popularyzator historii Rumi, jej okolic i militarnych aspektów tych terenów, podjął decyzję o…
Read more

Fortyfikacje Świnoujścia

Fortyfikacje Świnoujścia Ponad sześćdziesięciu krajoznawców ze środowiska wojskowego PTTK całej Polski wzięło udział w XXXIII Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego „Fortyfikacje Twierdzy Świnoujście”. Gospodarzem tegorocznego seminarium, które odbyło się w dniach 5–8 maja 2022 roku w Łukęcinie, było Wojskowe Koło PTTK „Jantar” przy Klubie 8. Batalionu Saperów. Do przygotowania imprezy włączyli się też  8. Kołobrzeski Batalion…
Read more

Ludzie Środkowego Nadpilicza

Ludzie Środkowego Nadpilicza   Ważnym świadectwem długoletniej współpracy oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie z gminą Aleksandrów są m.in. organizowane od kilku lat konferencje popularnonaukowe, którym towarzyszą spływy kajakowe Pilicą. Siódma z kolei konferencja odbyła się 16 lipca 2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w Siucicach pod tytułem „Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków”.   Program…
Read more

Zjazd Fotokrajoznawców

Zjazd fotografów krajoznawców PTTK w Łodzi   W połowie października ub.r. w Łodzi obradował I ogólnopolski zjazd klubów i komisji fotografii krajoznawczych oraz terenowych referatów weryfikacyjnych PTTK. W spotkaniu, otwartym przez przewodniczącego Komisji Foto-Kraj. ZG PTTK Jerzego Maciejewskiego uczestniczyło ok. 30 turystów z Chorzowa, Cieszyna, Elbląga, Gdyni, Malborka, Myszkowa, Pleszewa, a w ich gronie członkowie…
Read more

Konferencja przedkongresowa w Siedlcach

  • Blacha przewodnicka(1)
  • IMG_4556
  • IMG_7684
  • IMG_7710

 

W dniach 19-20 czerwca 2021 roku w Siedlcach odbyła się zorganizowana przez Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach Konferencja przedkongresowa pt. „W odnajdywaniu tożsamości”, pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika. Przedsięwzięcie miało miejsce w gmachu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konferencji było wypracowanie materiałów na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, który odbędzie się w Łodzi pod hasłem „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności”. Z uwagi na pandemię termin Kongresu został przesunięty na rok 2022. Ponadto, ważnym elementem konferencji było uczczenie jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz przypomnienie postaci Józefa Mikulskiego z okazji 50. rocznicy jego śmierci; prezesa Zarządu Oddziału w latach 1959–1967, wybitnego nauczyciela, pedagoga, krajoznawcy, odkrywcy grodzisk na Mazowszu.

Współorganizatorami konferencji było Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK i działające przy Oddziale Koło Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej, które świętowało swój jubileusz 50-lecia działalności. Konferencję zorganizowano przy współudziale partnerów: Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Brama”, Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Dworu Mościbrody oraz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Uczestnicy konferencji: przewodnicy, krajoznawcy i turyści mieli okazję wziąć udział w wycieczkach krajoznawczych, które społecznie poprowadzili siedleccy przewodnicy PTTK: Eugeniusz Skorupka i Urszula Obrępalska. Decyzją Kapituły Odznaczeń ZG PTTK uhonorowano prezes Zarządu Koła Dorotę Mączkę odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu złotym, a odznaką w stopniu srebrnym – Józefa Dumę, przewodnika PTTK i prezesa Komisji Rewizyjnej Oddziału. Decyzją Komisji Przewodnickiej ZG PTTK odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK” zostali uhonorowani Stanisław Czajka i Eugeniusz Skorupka. Wyróżniającym się w pracy społecznej przewodnikom listy gratulacyjne wręczył Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. Listy te otrzymali: Dorota Mączka, Janusz Malewicz, Stanisław Czajka, Eugeniusz Skorupka, ks. Jerzy Grochowski, Dariusz Piwowarczyk, Natalia Zyśk, Sławomir Kordaczuk, Józef Duma, Jerzy Chromik, Małgorzata Borkowska, Urszula Obrępalska i Agnieszka Szarek-Kozaczuk.

Jak powiedziała prowadząca konferencję Anna Kirchner, prezes Zarządu Oddziału, przygotowania do konferencji były dość stresujące, bowiem wydarzenie to było zaplanowane i dopięte na ostatni guzik w marcu ubiegłego roku, a z powodu pandemii termin jego realizacji przekładano trzykrotnie. Dodatkowym utrudnieniem były zmieniające się przepisy dotyczące limitu dozwolonej liczby uczestników konferencji, co w połączeniu z wielkością sali i koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu, wymusiło ograniczenie tej liczby do 80 osób. Organizatorów cieszy fakt, że poza jednym wyjątkiem, przybyli wszyscy prelegenci, a referat nieobecnej prof. Violetty Machnickiej udało się wydrukować i przekazać wszystkim uczestnikom. Założeniem organizatorów jest, aby wszystkie referaty z uwagi na ich ciekawą treść, a zwłaszcza wartości poznawcze, ukazały się w formie wydawniczej jako materiały pokonferencyjne do wykorzystania na VII Kongresie Krajoznawstwa Polskiego.

 

Treści zawarte wystąpieniach prelegentów były niezwykle ciekawe i różnorodne. Dorota Mączka wygłosiła referat na temat 50-tej rocznicy istnienia Koła Przewodników Terenowych i Pilotów im. Marii Żyburowej.
O ciekawostkach historycznych, turystycznych i przyrodniczych pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny mówił Sławomir Kordaczuk, prezentując także przykłady tras wycieczkowych do zwiedzania. Ważny temat, jakim jest znaczenie Traktu Brzeskiego w historii i rozwoju ziem Wschodniego Mazowsza i zachodniej części Południowego Podlasia w 200-lecie budowy poruszył Stanisław Czajka, zaś Wojciech Radzikowski podzielił się wiedzą   o kulinarnym dziedzictwie i znaczeniu produktu regionalnego i lokalnego w turystyce. Anna Kirchner
w swym referacie przedstawiła sylwetkę Józefa Mikulskiego – odkrywcę grodzisk na Mazowszu, zaś Andrzej Gordon wygłosił referat pt. „W odnajdywaniu tożsamości”.

Urząd Marszałkowski reprezentowała Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zaś Miasto Siedlce – prezydent Andrzej Sitnik. Gminę Siedlce reprezentował wójt gminy dr Henryk Brodowski, Zarząd Główny PTTK – prof. Jacek Potocki, członek Komitetu Naukowego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Przedstawicielem Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK byli: Joanna Lipińska i Mieczysław Żochowski. Muzeum Regionalne
w Siedlcach reprezentował Sławomir Kordaczuk, Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama” – Zbigniew Piwoński i Ewa Frymus, Oddział Mazowiecki Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego – Wojciech Radzikowski, Dwór Mościbrody – Małgorzata Borkowska, Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną – Andrzej Brochocki.

 

Tekst Anna Kirchner

Kongresy Krajoznawstwa Polskiego

Czym jest Kongres? W Encyklopedii Gutenberga czytamy, że jest to zjazd w celu odbycia narad i powzięcia uchwał w zakreślonych programem sprawach. Kongresy, powszechnie uważane za wydarzenia prestiżowe, mające szeroki zasięg i wpływ na ukierunkowanie przedsięwzięć, podejmowanych wspólnie przez zainteresowane grupy przedstawicieli nauki, praktyki, życia społecznego i polityki, nie są pojmowane jako organy władzy. Ich celem…
Read more

Kongres w Łodzi… co zdołaliśmy zrobić przed pandemią?

Organizacja przedsięwzięcia takiego jak kongres trwa kilka lat. Prace merytoryczne i organizacyjne VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego trwały od roku 2018 i na chwilę obecną zostały zawieszone, decyzją prezydium Zarządu Głównego PTTK. Trwają rozważania, kiedy to ważne dla krajoznawstwa polskiego przedsięwzięcie należy zorganizować, aby uczestnicy nie byli zagrożeni COVID-19. Aktualizacja: decyzją Zarządu Głównego PTTK (Uchwała nr…
Read more

Sejmiki przedkongresowe w Olsztynie

Za kilka lat, w roku 2023 przypada 550 rocznica urodzin najwybitniejszego mieszkańca  Warmii – Mikołaja  Kopernika. Właśnie  ta  data spowodowała, że oba przedkongresowe sejmiki (2019 i 2020), poprzedzające VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi, poświęcone były głownie tematom kopernikańskim, czyli związanym bezpośrednio lub pośrednio z postacią  naszego wybitnego astronoma i Warmią, na której spędził niemal…
Read more

Świętokrzyski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy w Końskich

W cykl wydarzeń poprzedzających Kongres Krajoznawstwa Polskiego włączył się Oddział PTTK w Końskich oraz działające w jego strukturach Muzeum Regionalne PTTK i Komisja Opieki nad Zabytkami. Obrady toczące się pod hasłem: Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego miały miejsce 23 listopada 2019 roku w gościnnych progach budynku Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. styczeń-marzec/1(1)2020 W obradach  wzięło…
Read more