Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników w Rzeszowie

13 i 14 kwietnia 2024 roku Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie obchodziło jubileusz 70 lat swojego istnienia.

W sobotę, 13 kwietnia, w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się uroczysta akademia z udziałem wicemarszałka województwa podkarpackiego, Stanisława Kruczka, przedstawiciela prezydenta miasta Rzeszowa, prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Rzeszowie, Janusza Filarowskiego, oraz członków krajowych struktur przewodników PTTK z przewodniczącą Komisji Przewodnickiej ZG PTTK Swietłaną Koniuszewską na czele. Akademię poprowadził Tomasz Dziurawiec – prezes Koła. Przez całą uroczystość, na sali był obecny sztandar Koła, a w poczcie sztandarowym stali Jacek Dziwisz, Przemysław Misiąg i Robert Bajorek. Oprócz zwykłych członków Koła obecni byli także członkowie honorowi: Jan Podolski z Przemyśla, Bogusław Szawerda ze Świdnicy i Aleksander Nużnyj ze Lwowa. Na uroczystość przyjechało kilkadziesiąt osób z różnych stron kraju, przede wszystkim przewodnicy z Międzyzdrojów, Częstochowy, Łodzi, Krakowa, Przemyśla, Krosna, Jarosławia, Dobczyc i Sanoka. Przybyli gospodarze Piotrowej Polany w Wetlinie: Grażyna i Piotr Ostrowscy. Historię Koła w formie prezentacji audiowizualnej barwnie zaprezentował Eugeniusz Taradajko – wiceprezes Koła. Prezentację przygotowali koledzy Taradajko i Łukasz Kuczmarz.

Stanisław Kruczek poinformował, że Eugeniusz Taradajko otrzymał z okazji jubileuszu 70-lecia Koła tytuł „Zasłużony dla województwa podkarpackiego”. Uroczyste wręczenie odznaki miało miejsce 25 kwietnia 2024 roku na uroczystej sesji Sejmiku Podkarpackiego. Wielu przewodników zostało docenionych za swoją pracę przewodnika oraz za pracę społeczną na rzecz PTTK. Koleżanka Swietłana Koniuszewska i kolega Janusz Filarowski wręczyli następujące wyróżnienia::

 • Złotą Honorową Odznakę ZG PTTK: Alicja Ćwiok i Ryszard Nykun.
 • Srebrną Honorową Odznakę ZG PTTK: Ryszard Ćwiok, Tadeusz Gałązka, Jakub Gąsior, Magdalena Lubas, Przemysław Misiąg, Józefa Ślemp i Andrzej Wesół.
 • Brązową Honorową Odznakę ZG PTTK: Marek Latusek i Daniel Loegler.
 • Odznakę złotą PTTK „Zasłużony w pracy wśród młodzieży”: Tomasz Dziurawiec, Marcin Kowalski i Stanisław Polański.
 • Odznakę srebrną PTTK „Zasłużony w pracy wśród młodzieży”: Aleksander Dawidziak.
 • Dyplom i medal PTTK w 100 rocznicę odzyskania niepodległości: Witold Haspel, Marek Korbecki i Zygmunt Solarski.
 • Odznakę „Zasłużony Przewodnik”: Tomasz Jankowski, Jadwiga Korbecka, Łukasz Kuczmarz, Józef Obłój i Jacek Zięba.
 • Odznakę „50 lat w PTTK”: Zygmunt Cebula, Witold Haspel, Małgorzata Haspel i Elżbieta Kałuża.
 • Złotą odznakę Honorową Oddziału PTTK Rzeszów: Michał Organ.
 • Srebrną odznakę Honorową Oddziału PTTK Rzeszów: Renata Ferenc Pupek, Leszek Misiąg, Krzysztof Stachański i Artur Świeży.
 • Brązową odznakę Honorową Oddziału PTTK Rzeszów: Agata Lidwin, Alicja Mrózek, Waldemar Procyk i Amelia Sak.
 • Dyplom Zarządu Koła: Robert Bajorek, Renata Biega, Miłosz Kościelny, Maciej Poźniak, Monika Mularz Dobrowolska i Adam Skiba.

Wszyscy uczestnicy akademii otrzymali w okolicznościowej torbie: znaczek jubileuszowy, bardzo ładny, z białoczerwoną otoką i napisem: 70 lat, 1954–2024, długopis, mapki z regionu oraz foldery promujące atrakcje turystyczne Podkarpacia. Uczestnicy mogli wpisać się do kroniki Jubileuszu. Na akademii była dostępna okolicznościowa pieczęć jubileuszowa. Na jej zakończenie miały miejsce wystąpienia przybyłych gości, gratulacje, dyplomy, prezenty, które w imieniu Koła odebrał prezes Tomasz Dziurawiec.

52 osoby wzięły udział w wycieczce krajoznawczej do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej i bazyliki oo. Bernardynów w Leżajsku. W Leżajsku oprócz zwiedzania klasztoru i bazyliki można było posilić się tradycyjnym żurkiem, a ucztą dla ducha był koncert organowy. Przewodnikami na wycieczce byli Tomasz Dziurawiec i Eugeniusz Taradajko.

Sobotnie uroczystości zakończył bal przewodnicki, który odbył się w restauracji hotelu „Twierdza” w Rzeszowie z zespołem Grzegorza Pacześniaka. Bal otworzyliśmy polonezem, który do muzyki z filmu „Pan Tadeusz” poprowadził Eugeniusz Taradajko z partnerką.

W niedzielę, 14 kwietnia, uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej w bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie. Mszę celebrowało kilku księży, w tym członkowie Koła ksiądz Józef Obłój oraz Artur Świeży SDB. Kazanie wygłosił ksiądz profesor Wiesław Matyskiewicz, sekretarz biskupa. Czytania mszalne wykonali członkowie Koła: Tomasz Dziurawiec i Piotr Ruszel, a modlitwę wiernych odczytał Wacław Wałach. Poczet sztandarowy tworzyli Adam Skiba, Daniel Loegler i Aleksander Dawidziak. Jako dary ołtarza Koło ufundowało: kwiaty, opłatki, wino mszalne i świece Wręczyli je Dorota Michnia, Jadwiga Korbecka, Stanisław Polański i Eugeniusz Taradajko. Po mszy świętej w pięknych ogrodach bernardyńskich uczestnicy jubileuszu zrobili sobie wspólne zdjęcia. Zakończeniem obchodów był spacer z przewodnikami, Zygmuntem Cebulą i Stanisławem Polańskim, po Rzeszowie.

Tekst Jadwiga Korbecka
Sekretarza Koła Przewodników

Uroczysta Akademia w auli Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego