Kategoria: O tym pisano

110 lat krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu

17 czerwca 1913 roku z inicjatywy prawników Cyryla Ratajskiego i Bernarda Chrzanowskiego powołano w Poznaniu Towarzystwo Krajoznawcze, którego działalność zapoczątkowała zorganizowany ruch krajoznawczo-turystyczny na ziemiach zaboru pruskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, już w grudniu 1919 roku Towarzystwo to zostaje przemianowane na Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a jego pierwszym prezesem zostaje prof. Stanisław Pawłowski.…
Read more

Dawno oczekiwane targi

Stoiska regionalne prezentowały: województwo lubelskie, Małopolska, Mazowsze, Śląsk, Wielkopolska W dniach 16–18 marca 2023 roku odbyły się w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki pierwsze Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF zrealizowane przez Polską Izbę Turystyki oraz Grupę MTP z Poznania. Zarówno wystawcy, jak i zwiedzający zgodnie podkreślali, że tęsknili do targowych spotkań. Pandemia uniemożliwiła planowanie takich przedsięwzięć,…
Read more

O tym pisano…

W grudniu roku 1950 nastąpiło połączenie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Nowo powstałe Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze już od roku 1952 podjęło działalność informacyjną, wydając czasopismo turystyczno-krajoznawcze „Turysta”, początkowo jako miesięcznik, a od 1957 roku dwutygodnik. Problematyka poruszana na jego łamach jest wciąż aktualna i współcześnie: krajoznawstwo, turystyka, obiekty noclegowe, szlaki turystyczne, przedsięwzięcia programowe.…
Read more