Kategoria: To Polska właśnie

U stóp katedry i biskupiego pałacu czyli kieleckie Wzgórze Zamkowe

Choć tak naprawdę zamku tu nie było, to niezbyt strome, ale za to rozległe wzniesienie Wzgórza Zamkowego wyraźnie wpisało się tak w krajobraz miasta, jak i w historię Kielc. Zaczęło się od romańskiej kolegiaty, którą ufundował w 1171 roku biskup krakowski Gedeon. Po poświęconej w 1213 roku przez biskupa Wincentego Kadłubka świątyni nie ma już…
Read more

Ślady wielokulturowej przeszłości

Jakie grupy narodowościowe tworzyły wielkość przedwojennej Łodzi? Skąd docierali zagraniczni osadnicy? Co zachęcało ich do zamieszkania, budowania przyszłości swoich dzieci właśnie tutaj? Jak układały się stosunki między ludźmi o różnych wyznaniach, doświadczeniach i ambicjach? Co po nich pozostało?   Kiedy w 1793 roku Łódź trafiła w granice zaboru pruskiego, zastanawiano się, czy warto utrzymywać jej…
Read more

Hydrotechnika retro

Szlak Kopernikowski, biegnący głównie przez miejsca związane z pobytem i pracą wielkiego astronoma, obfituje nie tylko w atrakcyjne obiekty architektoniczne, dzieła sztuki dokumentujące minione epoki. Znajdują się tu także rzadkie zabytki techniki. Warto zwiedzić dawny młyn w Barkwedzie, a także przyjrzeć się wciąż pracującemu (ewenement na skalę europejską!) taranowi wodnemu w Kajnach. Bergfrede (Bergfriede, Bergfried)…
Read more

Konstrukcje szachulcowe – kunszt drewnianej architektury

Prekursorami współcześnie stosowanych konstrukcji szkieletowych – stalowych i żelbetowych  – były konstrukcje drewniane. W budowlach tego typu eksponowano na zewnątrz układ rygli, słupów, zastrzałów, co nadawało elewacjom charakterystyczny wygląd, wzbogacający pejzaże wiejskie i zabudowy miejskie. Budowle tego rodzaju określane są różnie: szachulcem lub konstrukcją szachulcową, murem pruskim, fachówką, drewnianą konstrukcją szkieletową, konstrukcją słupowo-ramową. Ściany składają…
Read more

Śladami walk o Wał Pomorski

Była to jedna z najbardziej krwawych bitew Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej. Walki trwały 13 dni – od 31 stycznia do 12 lutego 1945 roku. Na terenie dawnych starć pozostały do dziś fragmenty fortyfikacji, głazy – pomniki walk oraz cmentarze wojenne w Złotowie i Wałczu. Położenie i geneza Wału Pomorskiego Wał Pomorski to…
Read more

Wieleń… ślady powiatowej świetności

Wieleń to 6-tysięczne miasteczko, położone przy obu brzegach Noteci, na terenie o dużej lesistości, między puszczami Drawską i Notecką. Jego nazwę etymologia ludowa tłumaczy jako „wiele jeleni”, a skojarzenie potęguje widniejący w herbie miasta jeleń. Niektórzy naukowcy wywodzą ją jednak od skróconej formy takich staropolskich imion jak Wielemir czy Wielemysł. Tak jak wszędzie w Polsce,…
Read more

Mickiewiczowskie pamiątki w Śmiełowie

Wielkopolska jest jedynym regionem współczesnej Polski, który gościł Adama Mickiewicza. Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku wieszcz postanowił wziąć w nim udział. W tym celu przybył w połowie sierpnia 1831 roku z Włoch do Poznania, aby w kolejnym etapie przekroczyć granicę zaborów i dołączyć do oddziałów powstańczych. Nie udało mu się zrealizować tego zamierzenia…
Read more

Most w Pieniężnie nad rzeką Wałszą

To jeden z najwyższych czynnych mostów kolejowych w Polsce. Łukową konstrukcję wspierają dwa 20-metrowe filary, wysokość od lustra wody wynosi 28,2 metra, a każde z przęseł ma 43 metry! Głęboka dolina rzeki Wałszy, mającej górski charakter, mimo że płynie na nizinach, leżała na trasie budowy linii kolejowej z Olsztyna, którą władze pruskie budowały w latach…
Read more

Tam, gdzie Kopernik bywał służbowo

Po przedwczesnej śmierci ojca Mikołaj Kopernik i jego brat trafili pod opiekę wuja Łukasza Watzenrodego, brata ich matki Barbary. Kiedy Watzenrode został w 1489 roku biskupem Warmii, pomyślał o wygodnych posadach dla swoich siostrzeńców w kapitule katedralnej we Fromborku. I to właśnie Warmia, a nie żadna inna kraina, może dziś cieszyć się z pamiątek, jakie…
Read more

Skarby Miedzianki

Skarby Miedzianki Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance powstała w 2008 roku. Mieści się w niepozornym budynku, leżącym u stóp Góry Miedzianki, 12 km od Chęcin. Kiedyś były tu zabudowania kopalni Bolesław oraz pomieszczenia szkoły górniczej. Warto zajrzeć do tej placówki, w trzech salach zgromadzono interesujące eksponaty: skamieniałości, minerały oraz pamiątki górnicze – narzędzia, stroje,…
Read more