Od Redakcji

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

COVID-19 przeorganizował życie całego świata, co najbardziej dotkliwie odczuwa branża turystyczna.

Zamknięcie obiektów turystycznych, zdalna praca biurowa, ograniczenie wydatków finansowych, zawieszenie realizacji sztandarowych projektów programowych Towarzystwa, w tym VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, to tylko niektóre ze zdarzeń wywołanych epidemią koronawirusa.

Mądrość powiedzenia -Potrzeba matką wynalazków objawiła się również i w tym trudnym czasie. Nagle wszyscy dostrzegliśmy wyraziściej niż dotychczas potencjał Internetu i nieograniczonych możliwości, jakie nam daje.

Redakcja „Turysty” postanowiła podjąć wyzwanie! Skoro nie możemy do Członków naszego Towarzystwa dotrzeć kwartalnikiem w tradycyjnej postaci, postanowiliśmy dotrzeć do Was on-line i tu pojawił się pomysł utworzenia e-czasopisma, które niewykluczone, że z czasem ponownie zawita do Was w postaci tradycyjnej.

Na naszych łamach chcemy pokazywać działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wszystkich szczebli, zarówno centrali, jak i jednostek terenowych. Zaprezentować oddziały PTTK, w których organizowane są przedsięwzięcia o charakterze krajoznawczym i turystycznym, przy zaangażowaniu licznych grup społecznikowskich ze środowisk turystycznych, samorządowych i kulturalnych w regionach.

Będziemy pokazywać piękno Polski, informując Was o miejscach i wydarzeniach, które warto zobaczyć lub w nich uczestniczyć. Będziemy zachęcać do udziału w konkursach, rajdach, zlotach. Przypomnimy ważne wydarzenia z historii organizacji, zachęcimy do włączenia się w różnorodne aktywności piesze, rowerowe, wodne, narciarskie czy jeździeckie. Zaprosimy na spotkania naszych wodzicieli czyli przewodników, którzy podjęli wyzwanie wzięcia udziału w projekcie „Przewodnicy bez granic”. Pokażemy inicjatywy szkoleniowe i konferencyjne poświęcone krajoznawstwu, zachęcając do współpracy środowiska naukowe. Opowiemy o ludziach z pasją i podróżnikach niekonwencjonalnych. Zaprosimy za szlaki, nad którymi Towarzystwo roztacza pieczę od 1887 roku. Zaprezentujemy najnowszą literaturę turystyczną nadesłaną przez księgarską branżę wydawniczą.

Na stronie e-Turysty znajdziecie materiały aktualne z roku 2020, ale również i te, których autorzy zaufali nam w roku 2019, wierząc, że wykorzystamy je …. co niniejszym czynimy, a  kolejne to już aktualności z 2020 roku.

I tu gorąco zachęcamy do współpracy miłośników piękna Polski, krajoznawców i turystów, przewodników i pasjonatów,  członków PTTK i nie tylko …. piszcie, fotografujcie, dzielcie się wrażeniami z wypraw turystycznych i imprez organizowanych w oddziałach PTTK.

Z przyjemnością zaprezentujemy nie tylko artykuły i blogi w wersji pisanej, ale również wykłady krajoznawcze i spacery wirtualne przesłane w postaci filmików, prezentacji multimedialnych, webinariów czy podcastów! Jesteśmy otwarci na współpracę i gorąco do niej zachęcamy!

Z wyrazami szacunku i zaproszeniem do współpracy

Maria Janowicz, redaktor naczelna