Kategoria: Warto wiedzieć

Jedyne takie miejsce w Polsce

Spała jest jedną z najpopularniejszych miejscowości turystyczno-rekreacyjnych w województwie łódzkim. Zwiedzając ją, warto dotrzeć do pięknej, drewnianej leśniczówki, znajdującej się za mostem, przy al. Prezydenta I. Mościckiego 21, obok najstarszego murowanego obiektu w Spale, kapliczki św. Jana Nepomucena z 1874 roku. Znajduje się tu Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama…
Read more

Tam, gdzie straszy Boruta…

Wedle legendy około 1360 roku król Kazimierz Wielki utknął w karecie na mokradłach i dopiero młodzieniec o imieniu Boruta pomógł mu wyjść z opresji. W zamian za to otrzymał we władanie zamek. Istnieje wiele wersji tłumaczących, jak to się stało, że w końcu przemienił się w diabła. Dziś Boruta jest nie tylko bohaterem legend, stał…
Read more

Informacja turystyczna ma już 60 lat

W 2023 roku obchodzimy 60. rocznicę powstania polskiego systemu informacji turystycznej „it”. Uprawiającym turystykę przyświeca (na ogół!) nieodparta chęć zdobywania wiedzy. Aby tworzyć i realizować programy turystyczne, niezbędne są różnego rodzaju informacje. Zanim powstał system „it”, jego funkcję pełniły oddziały Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a także biura informacyjne samorządów i organizacji lokalnych. Nie było jednak powiązań…
Read more

„Śląsk. Panorama dziedzictwa”

Ideą ekspozycji w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, jest ukazanie Śląska w kontekście doświadczenia ciągłości oraz wspólnego dziedzictwa materialnego i kulturowego wielu pokoleń i epok historycznych. Eksponaty reprezentują zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, instytucje kultury i nauki, uzdrowiska i osiedla robotnicze. Każda część wystawy – nawiązująca układem do mapy geograficznej Śląska – poświęcona…
Read more

200-lecie Kanału Augustowskiego

Kanał Augustowski – jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce – to dzieło budownictwa wodnego wyjątkowe w skali europejskiej. W 2023 roku przypada dwusetna rocznica rozpoczęcia jego budowy. Decyzja ta wiązała się z pruskimi restrykcjami celnymi uniemożliwiającymi spławianie polskich towarów Wisłą do Gdańska. Kanał jest obecnie położony na terenie Polski i Białorusi (14 śluz po…
Read more

Bohaterom oddano hołd

25 kwietnia 2023 roku odbyła się w Kazimierzu koło Rumi uroczystość odsłonięcia na kapliczce św. Marka Ewangelisty (patrona wsi Kazimierz) pamiątkowej tablicy, poświęconej polskim obrońcom wsi i Kępy Oksywskiej we wrześniu 1939 roku. Kilkudniowe walki o wieś, pobliską Dębową Górę, leśniczówkę, kolejne wzgórza i Dębogórze doprowadziły do spalenia we wsi wielu gospodarstw i ciężkich strat…
Read more

Gdyńskie „Wakacje z architekturą”

Gdyńskie „Wakacje z architekturą” Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Agencją Rozwoju Gdyni i przewodnikami stara się przybliżać mieszkańcom i turystom historię powstawania portu, miasta oraz ludzi, którzy w nim żyli i pracowali. W tym celu organizowane są imprezy pod hasłem „Wakacje z architekturą – wakacje z modernizmem”. Również w tym roku, w każdą sobotę…
Read more

Replika słynnego weneckiego kościoła

Jednym z bardziej znanych włoskich kościołów barokowych jest XVII-wieczny kościół Santa Maria della Salute w Wenecji. Tę wspaniałą świątynię wzniesiono z wdzięczności za ocalenie mieszkańców miasta od epidemii dżumy. Właścicielka znacznych dóbr w południowej Wielkopolsce, Zofia z Opalińskich Konarzewska, zafascynowana pięknem weneckiego kościoła, zamówiła u jego twórcy, Baltazara Longheny, projekt repliki świątyni.

Według tego projektu działający w Wielkopolsce architekci włoscy, Jerzy i Jan Catenazzi, wznieśli główny korpus świątyni. Konsekrowano ją w 1698 roku. Prace budowlane były kontynuowane przez wnuczkę Zofii Konarzewskiej, Weronikę Mycielską. Na jej zlecenie pod nadzorem wybitnego architekta rzymskiego Pompeo Ferrariego dobudowano w latach 1726–1728 okazałą kopułę. Jej wnętrze zostało pokryte wspaniałą polichromią Jerzego Wilhelma Neunhertza. Również według projektu Ferrariego zbudowano w latach 1732–1748 budynki klasztorne. Prace wykończeniowe trwały do 1780 roku.

Kościół wzniesiony jest na Świętej Górze położonej na wschód od Gostynia, jego sylwetka dominuje nad okolicą. Świątynia, mająca tytuł bazyliki mniejszej, jest jedną z najbardziej okazałych budowli barokowych w kraju. Ma piękne, bogato wyposażone wnętrza (m.in. niezwykle okazała jest zakrystia). W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem – Świętogórskiej Róży Duchownej, słynący z różnych łask, cel licznych pielgrzymek. Obraz wykonano w XVI wieku, prawdopodobnie pod wpływem sztuki bizantyjskiej.

Kościół na Świętej Górze jest głównym ośrodkiem kultu maryjnego w archidiecezji poznańskiej. Opiekę nad nim sprawują księża filipini, zwani też oratorianami.

Tekst Włodzimierz Łęcki
Zdjęcie Zbigniew Szmidt

Spotkanie Oddziałów PTTK z Zarządem Województwa Opolskiego

12 maja 2023 roku w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się zebranie Andrzej Buły, marszałka województwa opolskiego i Zbigniewa Kubalańcy, wicemarszałka województwa opolskiego z przedstawicielami oddziałów, klubów i kół PTTK działających na terenie województwa opolskiego. Pierwszy głos zabrał marszałek, który po uroczystym powitaniu zebranych przybliżył znaczenie turystyki w regionie, a także jej…
Read more

O Wielkopolsce bez tajemnic

W końcu ubiegłego roku ukazała się książka Wielkopolska nie miała przede mną tajemnic. Włodzimierz Łęcki w rozmowie z Magdaleną Baranowską-Szczepańską. Autor działa w PTTK od 1952 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne (m.in.: członek ZG PTTK, dziekan Kręgu Seniorów). Jest autorem ponad 70 popularnych książek krajoznawczych, wciąż chętnie czytanych. Za jego sprawą powstała nowa Krypta Zasłużonych…
Read more