31. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

W dniach 20–21 października w siedzibie Cen­tralnej Biblioteki PTTK odbyło się posiedzenie jury 31. już edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Obradom przewodniczył prof. Janusz Zdebski, a w skład gremium oceniającego nadesłane publi­kacje wchodzili przedstawiciele Towarzystwa, śro­dowiska wydawców oraz ośrodków akademickich. Nad całością czuwała Komisarz Przeglądu Maria Janowicz z Centralnej Biblioteki PTTK. W tegorocznej edycji Przeglądu wzięło udział 65 uczestników, którzy w 102 zgłoszeniach przysłali 116 tomów publikacji. Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w sześciu kategoriach: albumy krajoznawcze, przewodniki, monografie oraz inne opracowania krajoznawcze, mapy i atlasy, wydawnictwa dla dzieci oraz informatory krajo­znawcze. Przedmiotem oceny była przede wszyst­kim krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu.

Podobnie jak w zeszłym roku przyznano także Nagrodę Publiczności. Uznanie głosujących zdo­była publikacja autorstwa Zbigniewa Rudzińskiego Gorzowskie opowieści turystyczno-krajoznawcze wydana przez Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej.

Lista laureatów 31. Przeglądu Książki Krajoznawczej znajduje się na stronie:
https://przegladksiazki.pttk.pl/ protokol_jury_2023/

Tekst Szymon Bijak
Zdjęcia: Zbigniew Szmidt, Marek Lawin

Jury Przeglądu podczas pracy