69. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

Zlot, zorganizowany już po raz sześćdziesiąty dziewiąty, jest jedną z najważniejszych cyklicznych imprez w kalendarzu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Od 20 do 26 sierpnia polską stolicą turystyki kolarskiej stały się Mikołajki, które gościły prawie trzystu uczestników.

Lokalizacja imprezy była nieprzypadkowa, Mikołajki stanowią centralny punkt zainaugurowanego w tym roku szlaku – Mazurskiej Pętli Rowerowej. Trasa prowadzi przez krainę Wielkich Jezior Mazurski, a przemierzając ją mamy sposobność poznawania zabytków i historii regionu, a przede wszystkim podziwiania pięknych widoków. Oficjalne rozpoczęcie zlotu odbyło się na promenadzie nad jeziorem Mikołajskim. Głos zabrali przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mikołajek, Mrągowskiego Starostwa Powiatowego oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Wszyscy podkreślali wagę imprezy oraz walory regionu dla turystyki rowerowej. Inauguracja imprezy przypadła zwyczajowo przewodniczącemu Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK, kol. Markowi Kobie. Uroczystość uświetnił występ mazurskiego artysty Romana Tkaczyka. Jego gra na gitarze i śpiew były wielką przyjemnością dla słuchaczy. W kolejnych dniach uczestnikom zaproponowano sześć wycieczek rowerowych. Najkrótsza liczyła sześćdziesiąt kilometrów, a najdłuższa około stu dwudziestu. Oczywiście byli i tacy, którzy „dokręcali” dodatkowe kilometry. Zlotowicze odwiedzali między innymi: Leśniczówkę Pranie, Świętą Lipkę czy Giżycko. Mikołajki świetnie sprawdziły się jako baza wypadowa. Dodatkowymi atrakcjami dla uczestników była krajoznawcza wycieczka autokarowa i spływy kajakowe. Największym zainteresowaniem cieszył się spływ kajakowy malowniczą rzeką Krutynią – po raz pierwszy dla niektórych uczestników zlotu. Organizatorem imprezy była Spółka Mazury PTTK w Olsztynie.

Więcej informacji o Mazurskiej Pętli Rowerowej można znaleźć w numerze 2(10)/2023 „Turysty” w artykule Rafała Śliwiaka.

Tekst Kamil Kopyść
Zdjęcia Sławomir Gac

Dodatkową atrakcją dla uczestników był spływ kajakowy rzeką Krutynią

Najkrótsza trasa liczyła sześćdziesiąt kilometrów, a najdłuższa około stu dwudziestu