Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

Turystyka towarzyszyła ludziom od zawsze. Jednak formę zorganizowaną, na terenie naszego kraju,  przyjęła w wieku XIX, kiedy to w roku 1873 utworzono Towarzystwo Tatrzańskie. Zaczęto wtedy wytyczać i znakować szlaki turystyczne, budować pierwsze schroniska wysokogórskie, pisać pierwsze przewodniki. W roku 1920 Towarzystwo Tatrzańskie przemianowano na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a w roku 1906 powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Oba towarzystwa współpracowały z sobą prowadząc działalność statutową. Tak też było po II wojnie światowej. Jednak  w roku 1950, w nowej rzeczywistości politycznej, podjęto decyzję o połączeniu PTT i PTK, w skutek czego powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. I właśnie ta data, rok 1950, uważana jest oficjalnie jako zalążek Towarzystwa. Dlatego w roku obecnym obchodzimy jubileusz 70-lecia PTTK.

lipiec-wrzesień/3(3)2020

Musimy jednak pamiętać, że ruch turystyczny w Polsce zaczął się nie 70 a niemal 150 lat temu. Dlatego są w Polsce oddziały PTTK, których historia jest o wiele dłuższa. Najstarsze oddziały działające nieprzerwanie mają ponad 110 lat.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze w roku przyszłym będzie obchodził 75 rocznicę swojego istnienia. Założono go bowiem w roku 1946 kiedy to Dolnośląskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, powstałe rok wcześniej w Matejkowicach (obecnej Przesiece), przekształciło się w Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze jest jednym z wiodących oddziałów w skali całego Towarzystwa. Wynika to z faktu posiadania dobrze wykształconej kadry programowej. Oprócz rzeszy pracujących społecznie instruktorów i przodowników niemal wszystkich dziedzin turystyki i krajoznawstwa posiada on jedną z największych kadr przewodników sudeckich, których szkoli na organizowanych kursach. Dlatego też nie ma problemów z organizacją różnego rodzaju imprez dla miejscowej społeczności.

Chlubą Oddziału jest organizacja najstarszej w skali kraju imprezy jaką jest Ogólnopolski Wysokogórski Rajd Narciarski „Karkonosze”. Kolejną bardzo popularną imprezą jest obchodzący w roku obecnym jubileusz 50-lecia „Rajd na Raty”, zorganizowany przez śp. Teofila Ligenzę vel Ozimka.

Z okazji tak niezwykłego jubileuszu PTTK wraz z Lasami Państwowymi podjęło się uświetnienia tego faktu wspólną akcją sadzenia drzew w ramach „Międzypokoleniowej sztafety turystycznej” pod nazwą „Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń”. Oczywiście akcja ta jest realizowana w różny sposób na terenie całego kraju.

Jeśli chodzi o nasz region, Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze wraz z Nadleśnictwem „Śnieżka” z Kowar, reprezentowanym przez panią Nadleśniczy Grażynę Adamczyk, zaprosili do wspólnej akcji sadzenia drzewek w miejscowości Karpniki.

W sobotę 26 września 2020 roku dzięki przychylności Rady Sołeckiej oraz ciężkiej pracy sołtysa Karpnik pana Sebastiana Łukawskiego została zorganizowana uroczystość, podczas której zaproszeni goście oraz przybyli turyści posadzili 70 sadzonek wzdłuż bezimiennej do tej pory drogi prowadzącej z Karpnik do Gruszkowa. Dzięki przychylności Rady Gminy Mysłakowice odcinek tej drogi z posadzonymi drzewkami uchwałą Rady Gminy zostanie nazwany „Aleją Dębową 70-lecia PTTK”.

Ponieważ jubileusz 70-lecia PTTK jest ważnym wydarzeniem, zorganizowano z tej okazji festyn w trakcie którego panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały przyrządzoną przez siebie grochówką oraz własnymi wypiekami, a miejscowy zespół folklorystyczny „Sokolik” zabawiał obecnych śpiewem. Ze względu na silne opady deszczu, Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną z Karpnik rozstawili miasteczko namiotowe. Przygotowano także stoiska, na których materiały promocyjne rozdawali przedstawiciele Gminy Mysłakowice, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz PTTK. Szczęśliwcy mogli wygrać cenne nagrody w ramach koła fortuny, a wszyscy, którzy mieli taką potrzebę otrzymali sadzonki drzew leśnych jak i owocowych przekazane przez Nadleśnictwo „Śnieżka”.

Ponieważ głównym celem spotkania w Karpnikach było posadzenie dębów, zaproszeni goście oraz mieszkańcy i turyści specjalnej wycieczki „Rajdu na Raty”, nie bacząc na padający deszcz, podjęli się tego pięknego zadania. Na szczęście pogoda sprzyjała obecnym i na czas sadzenia drzewek deszcz ustał.

Pierwsze drzewko instruktażowo posadził zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa „Śnieżka” pan Sławomir Orłowski, drugie gospodarz terenu wójt Gminy Mysłakowice pan Michał Orman, trzecie Członek Honorowy PTTK pan Zdzisław Gasz a czwarte senator Krzysztof Mróz. Swoje drzewka posadzili także: Janusz Łyczko (z-ca prezydenta Miasta Jeleniej Góry), Eugeniusz Kleśta (przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego), Gabriela Zawiła (reprezentująca przewodniczącego rady Miasta Jeleniej Góry Wojciecha Chadżę), Grzegorz Truchanowicz (z-ca wójta Gminy Mysłakowice), Marianna Ostrowska (dyrektor GOK w Mysłakowicach), Grzegorz Kuczaj (przewodniczący Rady Gminy w Mysłakowicach), Augustyn Wilczyński (radny Gminy Mysłakowice), Sebastian Łukawski (sołtys wsi Karpniki),  Przemysław Tołoknow (z-ca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego), Łukasz Hada (dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich), Jerzy Gadomski (właściciel firmy Juro-Trans), Marcin Zawiła (radny Sejmiku Dolnośląskiego), Agnieszka Łętkowska (dyrektor jeleniogórskiego oddziału DZPK), Andrzej Mateusiak (wiceprezes O PTTK „Sudety Zachodnie”), Krzysztof Tęcza (prezes O PTTK „Sudety Zachodnie”). Oczywiście nie są to wszyscy, którzy posadzili drzewko. Dokonali tego także mieszkańcy Karpnik, turyści oraz działacze PTTK.

Jeśli chodzi o organizację spotkania jubileuszowego to oprócz wspomnianych: Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze i Nadleśnictwa „Śnieżka” z Kowar brali w niej udział: Gmina Mysłakowice, Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, Firma Juro-Trans, Rada Sołecka wsi Karpniki. Jeśli chodzi o materiały promocyjne to dostarczyły je Gmina Mysłakowice, PTTK, DZPK i ZGK. Nadleśnictwo „Śnieżka” przekazała zarówno sadzonki dębów jak i sadzonki drzew owocowych i leśnych, a paliki do ochrony posadzonych drzewek przekazał pan Jerzy Gadomski właściciel Firmy Juro-Trans.

Wracając do uroczystości, całość prowadził prezes Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” Krzysztof Tęcza. Przedstawił on krótką historię turystyki i krajoznawstwa na ziemiach polskich oraz historię powstania PTT i PTK, organizacji których połączenie dało początek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman podziękował za dotychczasową współpracę PTTK z Gminą oraz przekazał stosowne życzenia wyrażone słowami: „W związku z przypadającą w 2020 roku siedemdziesiątą rocznicą połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego  i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia „Aby na podejściu nigdy nie dogoniła Was zadyszka, żeby na końcu drogi zawsze było schronisko a wszystkie wyjścia w góry, kończyły się powrotami””.

Słowa podziękowania za dotychczasową działalność Oddziału PTTK przekazał także przybyły na uroczystość senator Krzysztof Mróz. Janusz Korzeń zaoferował w imieniu mieszkańców Karpnik, że będą na co dzień doglądali posadzonych drzewek.

Podsumowując spotkanie, mimo padającego deszczu, było słoneczne, przebiegało w miłej atmosferze, a jego rezultat czyli posadzone dęby pozostaną na wieczną pamiątkę tego jakże donośnego wydarzenia jakim jest 70 rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

Myślę, że wszystkim obecnym na jubileusz należą się słowa podziękowania za ich obecność, bo przecież bez nich działania takich stowarzyszeń jak PTTK nie byłyby potrzebne.

Krzysztof Tęcza