Ciekawostki i tajemnice Warmii i Mazur

Na Warmii i Mazurach niepowtarzalne piękno natury spotyka się z bogactwem pamiątek pozo­stawionych przez burzliwą historię i pokolenia mieszkańców. W związku z tym duże pole do popisu znajdą tu „łowcy” turystycznych ciekawo­stek i „kolekcjonerzy” niezwykłości.

Wielkie Jeziora i niezły kanał
Region warmińsko-mazurski najbardziej słynie z licznych jezior. Jednak nadany mu niegdyś przy­domek „Krainy Tysiąca Jezior” zdecydowanie nie przystaje do rzeczywistości, bo tych obiektów hydrologicznych jest około trzech tysięcy. Wśród nich znajdziemy jeziora wyjątkowo duże, długie i głębokie. Szczególnie wyróżniają się najdłuższe Jeziorak (27,5 km) oraz największe w kraju Śniar­dwy i Mamry. Rozbudowane kompleksy tych ostat­nich (odpowiednio 11340 ha i 10282 ha), połączone z mniejszymi akwenami siecią kanałów, tworzą niezwykle lubiany przez żeglarzy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich (ok. 130 km). Na Jezioraku znajduje się Wielka Żuława – naj­większa wyspa w regionie i jedna z największych naturalnych wysp jeziornych w kraju (82,4 ha). W średniowieczu łączył ją ze stałym lądem most, którego pozostałości odnaleźli archeolodzy. W 1974 roku na wyspie Jan Rybkowski kręcił sceny filmu „Gniazdo”, którego akcja rozgrywa się w okresie początków polskiej państwowości.
Jeziorak ma połączenie z Kanałem Elbląskim, czyli najdłuższym kanałem żeglownym w kraju. To zabytek XIX-wiecznej hydrotechniki z unikal­nym na skalę światową systemem pięciu pochylni, pozwalającym na pokonywanie statkom ponad 100 m różnicy wysokości. Główne koryto kanału pomiędzy Elblągiem a Ostródą liczy około 85 km, ale z odgałęzieiami do Iławy, Zalewa, Starych Jabło­nek czy Zalewu Wiślanego całkowita długość dróg wodnych systemu to ponad 150 km. Po Jezioraku, Kanale Elbląskim i Zalewie Wiślanym, a także po Wielkich Jeziorach Mazurskich w sezonie letnim regularnie pływają statki wycieczkowe. Najgłębszymi jeziorami w regionie, i odpowied­nio siódmym i ósmym akwenem pod tym wzglę­dem w Polsce, są słynące z przejrzystości wody Wuksniki (67,3 m) oraz Babięty Wielkie (65,2 m).

„Naj-” w wielu odsłonach
W województwie warmińsko-mazurskim znaj­dziemy drugie co do wysokości wzniesienie pasa polskich pojezierzy. To Dylewska Góra (312 m n.p.m.), będąca kulminacją Wzgórz Dylewskich. Zaraz za nią sytuują się: Góra Szeska (309 m n.p.m.) i Góra Tatarska (308 m n.p.m.), stanowiące ukoronowanie Wzgórz Szeskich.
Na Dylewskiej Górze wytyczono ścieżkę dydak­tyczną (2 km), przy której ustawiono tablice z informacjami o lokalnie występujących gatun­kach roślin i zwierząt. Co ciekawe, w tym rejonie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich można spotkać introdukowane tu przed laty... muflony. W pobliżu szczytu utworzono rezerwat przyrody Jezioro Francuskie, w którym znalazło się najwyżej położone w województwie jezioro (247,7 m n.p.m.). Zbiornik wodny leżący wyżej od niego znajdziemy tylko w wytopisku w rezerwacie przyrody Torfo­wisko na Tatarskiej Górze (293 m n.p.m.).
Najniżej położony obszar województwa znaj­duje się na Żuławach w Raczkach Elbląskich (1,8 m p.p.m.) i do 2022 roku był uznawany za największą depresję Polski.
W regionie utworzono 111 rezerwatów przy­rody. Pod względem powierzchni trzy z nich zaj­mują od trzeciego do piątego miejsca w Polsce. Są to rezerwaty: Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (4249,2 ha), Jezioro Drużno (3021,6 ha) i Jezioro Nidzkie (2950,87 ha).
Co ciekawe, duża część wspomnianego wyżej jeziora Śniardwy leży w granicach gminy Pisz, która jest największą powierzchniowo gminą w Polsce (634,8 km kw.). W regionie znajdziemy też najmniejszą gminę w kraju – Górowo Iławeckie (dwieście razy mniejszą od gminy Pisz).

Pamiątki z betonu i cegły
Najwyższy budynek regionu to gotycki kościół św. Mikołaja w Elblągu, którego wieża wznosi się na 97 m. To najwyższa wieża kościelna po prawej stro­nie Wisły (i jedna z dziesięciu najwyższych w Pol­sce). W sezonie turystycznym z jej szczytu można podziwiać panoramę miasta i okolic. Aby dostać się na taras widokowy, trzeba pokonać blisko 400 schodów. Z kolei w Kętrzynie warto zwiedzić... stajnię, drugą co do długości w Europie (200 m). Wzniesiony w końcu XIX wieku budynek dyspo­nuje 162 stanowiskami dla koni.
Imponujące rozmiary mają również dwa wia­dukty kolejowe w miejscowości Stańczyki, jedne z najwyższych w kraju. Przy długości około 180 m wznoszą się na 36,5 m nad poziom przepływającej pod nimi rzeczki Błędzianki. Obie około stuletnie betonowe konstrukcje mają po pięć łuków, opar­tych na potężnych filarach. Niezwykłą budowlą jest także piramida w Rapie o wysokości ok. 16 m i długości podstawy boku 10 m. To kaplica grobowa rodu Fahrenheitów, wzniesiona na przełomie XVIII i XIX wieku. Jej wewnętrzne sklepienie ma kąt nachylenia taki sam jak ściany komory grobowej w piramidzie Cheopsa.
Zmagania I wojny światowej przypomina impo­nująca Twierdza Boyen w Giżycku, wybudowana w połowie XIX wieku. Zajmuje ona powierzchnię około 100 ha (to największy powierzchniowo zaby­tek w regionie). Ma kształt nieregularnej sześciora­miennej gwiazdy i otoczona jest tzw. murem Car­nota o długości 2,3 km i wysokości ok. 5 m. Obecnie na terenie twierdzy znajduje się kilka ekspozycji historycznych.
W regionie zachowało się wiele fortyfikacji z cza­sów II wojny światowej. Najbardziej znane z nich to zespoły schronów w Gierłoży (kwatera Naczelnego Wodza „Wilczy Szaniec”) i Mamerkach (Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych). W Mamer­kach do dziś przetrwało 29 niezburzonych schro­nów, które stanowią największy w Europie kom­pleks budowli tego typu. Tutaj również urządzono ekspozycje historyczne.

Co za piękna ruina!
Największą budowlą regionu pozostającą w ruinie jest zamek kapituły pomezańskiej z XIV wieku zlo­kalizowany w Szymbarku. Był on drugim co do wielkości (75 x 92 m), po warowni w Malborku, zamkiem na terenie państwa krzyżackiego. Impo­nująca budowla została zniszczona w wyniku działań Armii Czerwonej w 1946 roku. Ruiny miały swoje pięć minut na srebrnym ekranie, ponieważ kręcono tutaj sceny do filmu „Król Olch” Volkera Schlöndorffa, w którym główną rolę zagrał John Malkovich.
Los szymbarskiego zamku podzielił późnobaro­kowy pałac w Kamieńcu z pierwszej połowy XVIII wieku, który w czasach swej świetności nazywano Wschodniopruskim Wersalem. Był to jeden z kilku tzw. pałaców królewskich. Jego właściciele zostali zobowiązani do wydzielenia w budowli skrzydła, z którego król korzystał podczas podróżowania po kraju. Inną koronowaną głową, która w 1807 roku „gościła” w pałacu, był Napoleon Bonaparte. Spę­dził on tutaj trzy tygodnie ze swoją metresą Marią Walewską. Romans uwieczniono w hollywoodz­kiej superprodukcji z 1937 roku z Gretą Garbo w roli Marii, jednak oryginalne pałacowe wnętrza naj­prawdopodobniej zostały zastąpione makietami.

Gietrzwałd, Kopernik i Kloss
Warmiński Gietrzwałd to jedyne w Polsce i jedno z niewielu na świecie miejsce, gdzie doszło do obja­wień Najświętszej Maryi Panny w 1877 roku, któ­rych autentyczność potwierdził Kościół Katolicki w 1977 roku.
Najsłynniejszym mieszkańcem Warmii był wielki astronom i prawdziwy człowiek rene­sansu Mikołaj Kopernik (1473–1543). Z 70 lat życia spędził tutaj ponad 40. Mieszkał we Fromborku, w Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie. Istnieje spora grupa osób, które twierdzą, że Olsz­tyn odwiedzała jeszcze jedna osobistość, równie sławna jak Kopernik. A był nią... kapitan Hans Kloss. Zawitał on do miasta latem 1967 roku pod­czas kręcenia pięciu odcinków kultowej „Stawki większej niż życie”. Do dziś miłośnicy serialu orga­nizują sobie wycieczki po miejscach, które w nim zagrały.

Tekst Rafał Śliwiak
Pracownik Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Miłośnik turystyki kajakowej i rowerowej.
Zdjęcia Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gotycki kościół św. Mikołaja i odbudowana starówka w Elblągu fot. archiwum UMWWM

Twierdza Boyen w Giżycku fot. archiwum UMWWM

Ruiny zamku kapituły pomezańskiej z XIV wieku w Szymbarku fot. archiwum UMWWM

Gietrzwałd z lotu ptaka fot. archiwum UMWWM