Forum przewodników PTTK

  • _(fot.Marcin Szumny) (1)
  • _(fot.Marcin Szumny)
  • Uczestnicy forum przewodnickiego (fot.Marcin Szumny)
  • Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzeja Gut-Mostowego (fot. Marcin Szumny)

W Krakowie od 11 do 13 lutego 2022 roku pod hasłem „Teatralny Kraków” obradowało Forum Przewodników Turystycznych PTTK. Organizatorem przedsięwzięcia był krakowski Oddział PTTK im. ks. Karola Wojtyły, miejscem obrad – sala konferencyjna położonego przy Plantach Domu Turysty PTTK (Hotel Wyspiański).

 

Otwarcie forum zaszczycili obecnością m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy, zastępca prezydenta Krakowa Anna Korfel-Jasińska oraz przedstawiciele władz naczelnych PTTK. Warto podkreślić, iż minister A. Gut-Mostowy zapowiedział działania mające na celu uporządkowanie prawne przewodnictwa we współpracy
z samorządami, co spotkało się z aplauzem zgromadzonych przewodników.

Po części oficjalnej uczestnicy udali się do Kościoła Mariackiego, by zapoznać się z dziejami i przebiegiem konserwacji świątyni oraz słynnego ołtarza Wita Stwosza. W godzinach przedpołudniowych, jeszcze przed oficjalnym otwarciem spotkania, obradował Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych.

Drugiego dnia (12 lutego) program forum obejmował zwiedzanie Rydlówki (Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa), bądź fakultatywnie teatru im. Juliusza Słowackiego i Teatru Groteska. Po południu odbyły się warsztaty z wykorzystania technik teatralnych w przewodnictwie oraz spotkania dyskusyjne o przyszłości przewodnictwa w PTTK. Wieczorem uczestnicy udali się do Teatru Ludowego (Scena pod Ratuszem) i Teatru Groteska.

Ostatniego dnia program przewidywał zwiedzanie Starego Miasta w Krakowie, w tym Muzeum Szopek Krakowskich.

W niepewnych czasach (impreza w Krakowie odbyła się z rocznym opóźnieniem z powodu pandemii) trudno jest jeszcze dokładnie określić czas i miejsce następnego forum.  Planowane ono jest na Dolnym Śląsku w Legnicy.  Miejmy nadzieję, że odbędzie się bez przeszkód.

 

Tekst Marian Jurak

Zdjęcia Marcin Szumny