Inwestycja proekologiczna PTTK w Tatrach

  • 1_Hala Kondratowa
  • 2BF3600D-7E71-4330-B8D5-2E82908F99B6
  • 182CF6F3-203C-450C-A42E-4FA3E40DB2AB

Pod koniec 2021 roku PTTK ukończyło kolejną proekologiczną inwestycję w Tatrach. Obecny budynek schroniska na Hali Kondratowej został wybudowany przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1948 roku. 

 

W roku 1950 powiększono go o dodatkowe skrzydło. Obecnie jest to najmniejsze w polskich Tatrach schronisko o powierzchni około 250 mkw. Dysponuje ono 20 miejscami noclegowymi. Mieści w sobie małą, ale bardzo klimatyczną jadalnię, kuchnię, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, posiada także taras widokowy. Obiekt stanowi własność PTTK.

Z uwagi na wiek oraz położenie, pomimo modernizacji, remontów oraz bieżącej konserwacji i budowy infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska, funkcjonowanie schroniskowej oczyszczalni ścieków w tej lokalizacji przysporzyło sporo problemów. Rozważana budowa kolektora odprowadzającego ścieki z obszaru chronionego Tatrzańskiego Parku Narodowego o długości przekraczającej dwa kilometry uwarunkowana była jednak budową doziemnej linii energetycznej SN o mocy 15 kW wraz z ulokowaną w budynku schroniska stacją transformatorową. Te urządzenia i  instalacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji ciśnieniowej poprzez stałe zasilanie pomp. W założeniach ma to  zapewnić wyposażenie schroniska w urządzenia zmniejszające punktową emisję gazów i pyłów, tj. elektryczne podgrzewacze wody, płyty grzejne oraz ogrzewanie schroniska. Stabilne zasilanie energetyczne jest także warunkiem pomyślnej realizacji projektu związanego z uzgodnioną i konieczną przebudową tego obiektu. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa turystów poprzez stałe zasilanie stacji bazowej telefonii komórkowej. 

Wykonanie tej inwestycji wpisuje się w plan ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. To równocześnie pierwsza, pilotażowa inwestycja, która początkuje planowane przez TPN, a realizowane z udziałem PTTK, kompleksowe kanalizowanie obiektów położonych na terenie Parku. Wybudowana sieć przygotowana jest także do ewentualnego przyjęcia ścieków z obiektów PKL na Hali Goryczkowej.  Dotychczasowa napowietrzna linia energetyczna NN, przestarzała i bardzo awaryjna w górach, została zlikwidowana. Schronisko odprowadza już ścieki do kanalizacji miejskiej Zakopanego.

Łączny koszt tych prac zamknął się kwotą 2,5 mln złotych. Pomocy finansowej w budowie kanalizacji w postaci preferencyjnego kredytu udzielił Spółce PTTK „Karpaty” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wykonanie planowanych inwestycji zabezpiecza działalność na terenie chronionym bardzo popularnego tatrzańskiego schroniska, wieńcząc równocześnie wieloletnie o to starania.

 

Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” sp. z o.o.