Jubileusz 115-lecia siedleckiego Oddziału PTTK

Obchody 115 rocznicy powstania Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach, spadkobiercy założonego w tym mieście w 1908 roku Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego rozpoczęliśmy 10 grudnia 2023 roku w pięknie odrestaurowanym staraniem dr Henryka Brodowskiego, wójta gminy Siedlce, 100-letnim dworku w Ostrówku podczas XXVII spotkania z cyklu „Wieczór wigilijny na Mazowszu i Podlasiu”. Była to doskonała okazja do wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się w pracy społecznej siedleckich  działaczy PTTK. Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „PRO MASOVIA” uhonorowani zostali przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach i, indywidualnie, Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału. Listami gratulacyjnymi marszałka wyróżnieni zostali: Mirosław Chmielewski, Maria i Jarosław Głowaccy, Aldona Jaworek, Dariusz Kuziak, Tomasz Nasiłowski, Monika Szafrańska, Anna Toczyska oraz Iwona Wysokińska. Z kolei Honorową Odznakę PTTK w stopniu brązowym z rąk Andrzeja Gordona – Dziekana Kręgu Seniorów, Członka Honorowego PTTK, oraz Mieczysława Żochowskiego – Członka Honorowego PTTK, członka Zarządu Głównego PTTK, odebrały: Małgorzata Borkowska – przewodnik PTTK, prezes Sądu Koleżeńskiego Oddziału, i Urszula Obrępalska – przewodnik PTTK, członek Zarządu Oddziału. Natalia Wojtyra – prezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, i Mieczysław Żochowski, wiceprezes MFO PTTK, wręczyli na ręce prezes Oddziału specjalnie przygotowany na tę okazję list gratulacyjny. Anna Kirchner odebrała z rąk Zbigniewa Lewandowskiego – przewodniczącego Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK, przewodniczącego Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, legitymację Instruktora Krajoznawstwa Polski.

Obchody jubileuszowe zakończyliśmy 7 stycznia 2024 roku w Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Promocja miasta Siedlce i Ziemi Siedleckiej są od lat domeną siedleckiego Oddziału PTTK, którego historia łączy się nierozerwalnie z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. Warto przypomnieć, że Mieczysław Asłanowicz był działaczem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Oddziale w Siedlcach w latach 1909–1911. Uroczystości 7 stycznia poprzedziła msza święta w intencji zmarłej 7 grudnia 2023 roku Krystyny Anusiewicz – Członka Honorowego PTTK, działaczki siedleckiego PTTK, której wiedza, doświadczenie, krajoznawcza pasja, takt i kultura przyczyniły się do pozyskania wielu członków naszej organizacji.

Uroczystości w Muzeum Regionalnym rozpoczęło, po powitaniu przybyłych gości przez prezes Oddziału Annę Kirchner, wręczenie Jarosławowi Głowackiemu Złotego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał tego poseł na Sejm Krzysztof Tchórzewski. W dalszej części uroczystości odznakę i legitymację potwierdzającą nadanie Marii Głowackiej Godności Członka Honorowego Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK wręczyła Natalia Wojtyra – prezes Zarządu MFO. Odznaką „Za zasługi dla Oddziału” uhonorowani zostali: Urszula Obrępalska, Monika Szafrańska i Grzegorz Matejczuk. Z kolei Joanna Trętowska i Zbigniew Głowacki otrzymali legitymacje Przodownika Turystyki Kolarskiej.

115-lecie Oddziału było także okazją do przypomnienia wydarzeń, jakie towarzyszyły poprzednim jubileuszom. Miłą niespodzianką dla wielu uczestników było zaprezentowane przez Annę Kirchner wideo-wspomnienie w postaci półgodzinnej relacji z biesiady turystycznej zorganizowanej w Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego u prof. Marka Kwiatkowskiego w Suchej, zorganizowanej 21–22 listopada 1998 roku z okazji 90 rocznicy założenia Oddziału. 

W drugiej części uroczystości prowadzenie objęła Monika Szafrańska, która zaprosiła na prezentacje przedstawicieli działających aktualnie w Oddziale kół i klubów. Były to wszystkie kola i kluby umieszczone w porządku alfabetycznym na przygotowanej przez Oddział pocztówce:

  • Koło Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej (54 lata funkcjonowania) – Grażyna Wolińska, prezes Zarządu Koła; 
  • Koło Terenowe im. Józefa Mikulskiego (40 lat) – z upoważnienia prezesa Zarządu Koła Karoliny Bobryk – Iwona Wysokińska;
  • Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej „Doktorek” (30 lat) – Radosław Wysocki, prezes Zarządu Klubu;
  • Siedlecki Klub Kolekcjonerów (28 lat) – Sławomir Kordaczuk, prezes Zarządu Klubu;
  • Klub Turystyki Motorowej „MIGACZ” (26 lat) – Małgorzata Borkowska, prezes Zarządu Klubu:
  • Szkolno-Środowiskowy Klub Turystyki Kwalifikowanej „TUPTUŚ (23 lata) – Jarosław Głowacki, założyciel i opiekun Klubu;
  • Szkolno-Środowiskowy Klub Turystyki Kwalifikowanej w Uścimowie (8 lat) – ks. Jerzy Grochowski, założyciel i opiekun Klubu;
  • Siedlecki Klub Turystyki Pieszej i Nordic Walking „Włóczy-Kije” (3 lata) – Dorota Mączka, prezes Zarządu Klubu;
  • Klub Turystyki Kwalifikowanej „Wędrowcy” (1rok) – Grzegorz Matejczuk, założyciel i prezes Zarządu Klubu.

Na zakończenie prezentacji akces do włączenia się i działania w strukturach siedleckiego Oddziału zgłosił Józef Duma, prezes Koła Espernato, również legitymującego się 115-letnim stażem istnienia w Siedlcach.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Andrzej Sitnik, prezydent Siedlec, i Rober Szczepanik – jego zastępca, od których Anna Kirchner otrzymała piękne kwiaty i list gratulacyjny, dr Henryk Brodowski – wójt gminy Siedlce, który wręczył specjalnie przygotowane na tę okazję gratulacje, oraz Natalia Wojtyra i Maria Janowicz – Dyrektor Centralnej Biblioteki ZG PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie – które podarowały piękny album „Polska zawsze, wczoraj, dzisiaj i jutro”. 

Na tych, którzy dotrwali do końca wydarzenia czekał przygotowany przez działaczy Oddziału poczęstunek i szampan z tortem. Podczas całej imprezy uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z 14-tomową kroniką Oddziału.

Tekst Anna Kirchner
Zdjęcia Radosław Wysocki

Maria i Jarosław Głowaccy opowiadają o pracy Szkolno-Środowiskowego Klubu Turystyki Kwalifikowanej "TUPTUŚ"

Listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z rąk Prezydenta miasta Siedlce Andrzeja Sitnika i Zastępcy Prezydenta Roberta Szczepanika odbierają od lewej: Jarosław Głowacki, Dariusz Kuziak, Maria Głowacka