4. Zespół parkowo-dworski w Małczu (fot. M. Reczycki)aj