O fotografii w Malborku

O fotografii w Malborku

 

Komisja Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK postanowiła zorganizować kolejny Ogólnopolski Zjazd Klubów i Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz Terenowy Referat Weryfikacyjny PTTK tym razem w Malborku. Całości podjął się Oddział Przewodnicki PTTK w Malborku reprezentowany przez prezesa tego Oddziału, Bogdana Mądera.

Głównym punktem zjazdu był wykład o Fryderyku Kremserze wygłoszony przez jego syna Waldemara. 14–16 października odbywały się plenery dzienne i nocne, zwiedzanie zamku, Żuław Malborskich, cmentarzy. W zjeździe brało udział 40 osób z różnych rejonów kraju, co jest dużym osiągnięciem jak na niedawno powstałą imprezę fotograficzną. Rozmawiano również o tworzeniu nowych klubów, o regulaminach oraz ogólnie o działalności PTTK.

Wiceprzewodniczący KFK ZG PTTK Andrzej Kowol ogłosił kolejne imprezy fotograficzne o zasięgu ogólnopolskim – XXXIII Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej Sarbinowo 2023

(odpowiedzialny kol. Marcin Kruszczyński), III Ogólnopolski Zjazd Klubów i Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz TRW PTTK Poraj 2023 (odpowiedzialny kol. Michał Całka).

Podziękowania dla organizatorów oraz dla uczestników składa KFK ZG PTTK. Gdyby nie było tylu chętnych, to nie byłoby tak udanej imprezy.

 

Andrzej Kowol

 

Uczestnicy zjazdu w Malborku (fot. Kajetan Mąder)