Pamiątki ze zjazdów

Kolekcjonerstwo

 

Pamiątki ze zjazdów

Duża, złota rzymska dwudziestka, między cyframi logo PTTK, na dole warszawska Syrenka na czerwonym tle. I napis podający termin XX Walnego Zjazdu w Warszawie: 3–4 XII 2022… Tak wygląda najnowsza oznaka towarzysząca temu ważnemu wydarzeniu Towarzystwa zaprojektowana przez Włodzimierza Majdewicza (jego autorstwa był również znaczek i medal na XI Zjazd). A jak wcześniej upamiętniano zjazdy?

Z okazji II Zjazdu delegatów w 1954 roku wydano sześć pocztówek z widokami Warszawy, VII miał swoją pamiątkową pieczęć na karcie pocztowej.

Znaczki pojawiają się systematycznie dopiero od 1977 roku, od IX Zjazdu delegatów PTTK.

Czy coś łączy te symbole plastyczne? Większość – z trzema wyjątkami w 1977, 1981 i 2013 roku – zawiera logo PTTK, a więc tarczę kompasu i kontur Polski (znak ten jest użytkowany od I Zjazdu PTTK, który odbył się w grudniu 1950 roku). Graficy chętnie wykorzystują znane obiekty stolicy, bo tu na ogół odbywały się dotychczas posiedzenia delegatów – Syrenkę i kolumnę Zygmunta. Lublin – gospodarz zjazdu w 1997 roku – wyeksponował Bramę Krakowską, a Poznań dołożył do logo PTTK zarys szlaku Brdy.

Znaczki i karty pocztowe ze zjazdów delegatów Towarzystwa mają już wartość historyczną. Dla uczestników tych wydarzeń i kolekcjonerów stanowią dodatkowo pamiątkę sentymentalną.

 

Znaczki pochodzą ze zbiorów Galerii Pamiątek Turystycznych Oddziału Warszawskiego PTTK oraz kolekcji Wojciecha Kowalskiego.

 

Znaczki zjazdowe:

1) Najnowszy znaczek – XX Walny Zjazd, 2022;

2) i 3) Pocztówki II Walnego Zjazdu, 1954;

4) Pocztówka VII Walnego Zjazdu, 1968;

5) IX Zjazd, 1977;

6) X Krajowy Zjazd, 1981;

7) XI Krajowy Zjazd, 1985;

8) Awers i rewers medalu XI Krajowego Zjazdu, 1985;

9) XII Krajowy Zjazd, 1989;

10) XIII Walny Zjazd, 1993;

11) XIV Walny Zjazd, 1997;

12) XV Walny Zjazd, 2001;

13) XVI Walny Zjazd, 2005;

14) XVII Walny Zjazd, 2009;

15) XVIII Walny Zjazd, 2013;

16) Plakietka XIX Walnego Zjazdu