Szczecineckie remanenty turystyczne

Kolejny, 53. rok działalności Wojskowego Koła PTTK „Wiarusy” za nami. Jesień jest odpowiednim czasem na podsumowanie aktywności podejmowanych przez Koło w sferze propagowania zdrowego wypoczynku w kontakcie z naturą oraz promowania turystyki kwalifikowanej. Ponieważ tych działań było całkiem sporo, to uważam, że warto o nich napisać. Taki swoisty remanent efektów naszej pracy od dwóch lat przygotowujemy na miejskie obchody Światowego Dnia Turystyki.

W 2023 roku działania „Wiarusów” skupiły się na kontynuacji projektu turystycznego „Szczecinecki wagabunda”. W tym działaniu realizowanym pod hasłem „Szlakiem lasów i jezior” preferowaną formą turystyki kwalifikowanej były rajdy piesze i rowerowe. Uczestniczyło w nich 167 uczniów pod opieką 9 nauczycieli. W projektach „Podróż Turystyczno-Historyczna – „Zachodniopomorskim Szlakiem Gryfitów”, „Bądź bezpieczny w ruchu drogowym ina szlaku turystycznym”, „Żołnierska sztafeta pokoleń”, „Lipcowi włóczykije” czy „W symbiozie z naturą” łącznie wzięło udział 510 uczniów i 20 nauczycieli. Efekty edukacyjne i wychowawcze objęły poza oczywiście frekwencją także:
• zdobycie przez 35 osób odznaki TRInO „Szczecińskim Szlakiem Gryfitów”,
• uzyskanie przez 65 uczniów punktów do Odznaki Turystyki Pieszej ,
• uprzątniecie przez 122 uczniów blisko 20 kilometrów tras pieszych, po których przebiegały rajdy organizowane przez Koło,
• uczestnictwo 195 uczniów szkół podstawowych (klasy V–VII) w spotkaniach z przedstawicielami Komendy Policji oraz PTTK. Tematyką spotkań był bezpieczny udział dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo podczas uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej,
• udział 127 uczniów w szkoleniu i egzaminie na kartę rowerową,
• uczestnictwo 14 uczniów w przeszkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – ćwiczenie praktyczne resuscytacji krążeniowo- -oddechowej (RKO) na fantomie,
• wizyta 11 uczniów w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

Przez ostatnie dwa lata ogółem w projektach turystycznych Koła dla dzieci i młodzieży uczestniczyło 1079 uczniów. Nasze działania byłyby niemożliwe bez wsparcia finansowego burmistrza Szczecinka, Daniela Raka. Poszczególne imprezy wspierali także Zarząd Główny PTTK, europoseł Bartosz Arłukowicz, szczecineccy posłowie i samorządowcy oraz dyrektorzy i prezesi organizacji i instytucji. W trakcie miejskich obchodów Światowego Dnia Turystyki organizowanych pod patronatem burmistrza wszystkim uczestnikom spotkania wręczono upominki okolicznościowe, a najbardziej zaangażowanym szkołom, uczniom i nauczycielom wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Otrzymali je m.in. zwycięzcy drugiej edycji projektu „Szczecinecki wagabunda” oraz najaktywniejsi członkowie Wojskowego Koła PTTK „Wiarusy” wspierający wymienione wcześniej projekty i akcje. Laureatami naszego sztandarowego projektu zostały reprezentacje szkół podstawowych z Parsęcka oraz Szczecinka (nr 4 i nr 6). Indywidualne nagrody rzeczowe otrzymały m.in. Nadia i Angelika Gołubowicz i Oliwia Nędzi oraz nauczycielki: Joanna Szczepańska i Małgorzata Grondys. W gronie wyróżnionych koleżanek i kolegów – członków Koła znaleźli się m.in. Krystyna Bogumił Kłyk, Jerzy O’Bien, Zbigniew Piaseczny oraz Beata Goździk i Anna Klech. Równocześnie podsumowano także udział w imprezach osób dorosłych. Były to głównie rajdy piesze i rowerowe, wycieczki autokarowe oraz spływy kajakowe. W mijającym roku w imprezach ujętych w rocznym kalendarzu Koła wzięło łącznie udział 513 dorosłych. Imprezą kończącą był piknik turystyczny, który zorganizowano 21 października na Mysiej wyspie malowniczo położonej na jeziorze Trzesieckim.
Patrząc w przyszłość, to pierwszą zaplanowaną imprezą w nowym roku będzie cykliczny rajd pieszy „Zima 2024”. Tym razem będzie on odbywał się szlakiem szczecineckich murali, których w naszym mieście jest kilkanaście.

Tekst Wojciech Jerzy Knapik
Działacz PTTK, społecznik ze Szczecinka.
Zdjęcia Ryszard Kieruj

Zdobywcy odznaki TRInO „Szczecińskim Szlakiem Gryfitów”

Zwycięzcy ze Szkoły Podstawowej nr 6 ze Szczecinka
w projekcie „Szczecinecki wagabunda”

Ognisko na zakończenie rajdu