Turystyczny Grudziądz

Turystyczny Grudziądz

 

Grudziądz to nie tylko piękne miasto województwa kujawsko-pomorskiego o bogatej historii, ze wspaniałymi zabytkami i obiektami turystycznymi. To także miasto o ogromnych walorach naturalnych. Jego położenie na prawym brzegu Wisły, dostęp do czterech jezior i terenów leśnych sprawia, że bardzo popularna jest tu turystyka piesza.

 

W Grudziądzu aktywnie działa szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTTK nr 61 „Sznurówki” przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Synów Pułku. Z powodzeniem upowszechnia turystykę pieszą wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 17 września 2022 roku odbyła się kolejna impreza zorganizowana przez Koło – Radosny rajd pieszy „Powitanie roku szkolnego”. Kierownik trasy, przewodnik turystyki pieszej, Paweł Kacała, poprowadził blisko trzystu piechurów na Górę Zamkową, skąd mogli podziwiać nie tylko wspaniałe widoki, jakie zapewnia prawy brzeg Wisły, ale także jedną z wizytówek naszego miasta – średniowieczne mury obronne i wbudowaną we fragment murów miejskich Bramę Wodną. Uczestnicy mieli także okazję wzięcia udziału w konkursie rekreacyjno-sprawnościowym oraz zdobycia pucharów i dyplomów okolicznościowych dla swoich szkół.

Dwa tygodnie później młodzi turyści z grudziądzkich szkół świętowali Światowy Dzień Turystyki. Koło „Sznurówki” wraz z grudziądzkim Oddziałem PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi oraz Wojskowym Kołem PTTK nr 62 „OSeSeK” zorganizowały rajd pieszy promujący nie tylko walory przyrodnicze Grudziądza, ale także wiedzę na temat turystyki. W słoneczny, jesienny dzień kierownicy trasy, Adam Arentewicz i Jerzy Kondek, poprowadzili piechurów trasą wiodącą przez Las Rudnicki i Park Miejski. Uczestnicy rajdu mieli także możliwość wykazania się wiedzą na temat turystyki podczas konkursu okolicznościowego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło na mecie.

 

Alicja Kuziemska-Machowska

Opiekun SKKT-PTTK nr 61 „Sznurówki”

Zdjęcia Agata Saja