Laureaci XVI edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu’2019

Jak co roku, na przełomie stycznia i lutego, rozstrzygnięto konkurs, którego tradycja sięga 2004 roku. Polska wchodziła wówczas do Unii Europejskiej, a skupieni wokół Komisji Turystyki Żeglarskiej wodniacy, zorganizowali pamiętną imprezę pod hasłem „Powitanie Unii na wodach Polski”.

styczeń-marzec/1(1)2020

Plonem tamtego przedsięwzięcia był pomysł zorganizowania konkursu i uhonorowania gospodarzy i właścicieli obiektów, wykazujących szczególną troskę w dziele tworzenia nowoczesnej infrastruktury dla turystyki wodnej. Nie musimy wstydzić się naszej bazy, gdyż jest nowoczesna, odpowiada na potrzeby wodniaków, a z roku na rok powiększa się stanowiąc wizytówkę kraju i regionów.  Z biegiem lat, formuła konkursu nieco ewoluowała i dziś jest uhonorowaniem nie tylko gestorów obiektów wodnych, ale także okazją do podsumowania minionego roku na polu aktywności kulturalnej, edytorskiej i organizacyjnej. Konkurs rozwija się z roku na rok, stając się forum wodniaków, łączącym bardzo różnorodne środowiska, aktywności, także aspiracje.

8 lutego 2020 roku  odbyło się posiedzenie Jury, którego zadaniem było wyłonienie tegorocznych zwycięzców. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, gdyż napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale również władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, fotografów, edytorów, animatorów kultury, wreszcie pisarzy i poetów. Wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz lokalnych społeczności. Jurorzy najchętniej nagrodziliby wszystkie zgłoszone aplikacje. Niestety, musieli dokonać wyboru. Nierzadko był to trudny wybór, ponieważ niełatwo jest porównywać tak odległe od siebie przedsięwzięcia, ale po długotrwałych naradach wyłoniono zwycięzców.

Laureaci XVI edycji NPB

Grand Prix Miasto Płock - za konsekwentne tworzenie nowoczesnej infrastruktury płockiego brzegu Wisły i wspieranie turystyki i sportów wodnych na Zalewie Włocławskim. Płock to faktyczna stolica Zalewu Włocławskiego, z dużym środowiskiem żeglarzy, motorowodniaków, kajakarzy, ludzi żeglugi profesjonalnej. Urząd Miasta w Płocku od lat tworzy nową infrastrukturę wodniacką, służącą na co dzień mieszkańcom miasta        i regionu. Równolegle organizuje wiele imprez adresowanych do środowiska wodnego, a także do mieszkańców miasta i regionu, promując na co dzień walory turystyki wodnej.

Nagrody Przyjaznego Brzegu

Cieszyn i czeski Cieszyn – za stworzenie ekspozycji muzealnej tematycznie związanej z dziedzictwem i symboliką Olzy oraz zrewitalizowanie jej brzegów. Na brzegu rzeki umieszczono interaktywną wystawę pokazującą dzieje miasta   z różnych perspektyw, włącznie z historią jego podziału i jej następstwami. Na zrewitalizowanych brzegach Olzy powstała atrakcyjna enklawa, świetnie nadająca się do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu.

Powiat Wałcz – za aktywną, wieloletnią promocję regionu dla turystyki kajakowej. Władze  w ciągu ostatnich lat wykonały ogromną pracę, mającą na celu wypromowanie regionu jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki wodnej, dzięki systematycznej rozbudowie bazy, tworzeniu klimatu przychylności dla wodniaków i organizowaniu wielu imprez integrujących lokalne środowisko.

Starosta Nakielski, Tadeusz Sobol – za całokształt działań związanych ze wzmacnianiem potencjału turystyki na drodze wodnej E-70 i Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Tadeusz Sobol jest przykładem samorządowca konsekwentnie i systemowo wdrażającego programy inwestycyjne, mające na celu zrównoważony rozwój regionu nadnoteckiego z poszanowaniem walorów przyrodniczych oraz wykorzystaniem nowatorskich metod aktywizacji turystycznej.

Przystań Żeglarska Łunowo – za wzbogacenie oferty żeglarskiej Świnoujścia                i Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. W Świnoujściu w 2019 roku na blisko 5 tys. metrów kwadratowych wybudowano przystań dla 60 jachtów. Nowa przystań w dzielnicy Łunowo powstała dzięki pozyskaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przystań w Łunowie jest 18 mariną na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim i drugą w Świnoujściu.

Nadwiślańska Organizacja Turystyczna – za organizację i rozwijanie III Festiwalu Wisły, wydarzenia turystyki wodnej, stającego się zjawiskiem społecznym na skalę ponadregionalną. Festiwal jest największą imprezą pod względem ilości publiczności i uczestników, od Włocławka po Toruń. Jest okazją do spotkania z magiczną rzeką i jej dziedzictwem, jakim są drewniane płaskodenne jednostki, znane na Wiśle od wieków. Oprócz statków i łodzi pojawiają się rękodzielnicy związani z Wisłą i liczne stoiska prezentujące kulinaria w ramach targów "Nadwiślańskie Smaki".

Szczecin – za wieloletnie, aktywne kultywowanie wodniackich tradycji podczas Dni Odry. Miasto Szczecin od lat organizuje imprezę w bramie łączącej śródlądzie i Bałtyk, przybliżającą Odrę mieszkańcom Szczecina i regionu. Przygotowywana z rozmachem akcja aktywizuje lokalną społeczność wokół najważniejszych spraw rzeki wyjątkowej     i wciąż na nowo odkrywanej.

Redakcja Zeszytów ŻeglarskichZenon Szostak – za dokumentowanie historii żeglarstwa i jego kultury. Redakcja „Zeszytów Żeglarskich” przez 17 lat istnienia skupiła wokół siebie grono znakomitych autorów, odnajdujących w historii żeglarstwa źródło poszukiwań korzeni wspólnoty ludzi morza, artystów, a także pisarzy i poetów, dla których sprawy morza stanowią ważny element tożsamości kulturowej.

Żegluga Augustowska – za promocję Kanału Augustowskiego ofertą dla stale zwiększającej się liczby pasażerów. Żegluga Augustowska należy do największych armatorów żeglugi pasażerskiej w Polsce i od lat inwestuje w nowe jednostki. Na przekór obiegowym opiniom rozwija się, inwestując w budowę nowoczesnej floty i rozbudowując siatkę połączeń turystycznych na Suwalszczyźnie.

Franciszek Haber – za wieloletnie łączenie działalności społecznej na rzecz środowiska wodniackiego z twórczą pracą literacką i animacją kultury Franciszek Haber jest prezesem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz autorem kilkunastu podręczników żeglarskich i motorowodnych, a także poetą, autorem kilkunastu tomików twórczości. Łączy w sobie harmonijnie przeciwstawne – wydawałoby się – cechy pozwalające patrzeć na współczesność okiem wrażliwego obserwatora pełnego pasji i zaangażowania w działaniu.

Katarzyna Ramotowska – za wyjątkowo piękne zdjęcia znad Biebrzy i edukację przyrodniczą. Rzeka ta, nazywana „Polską Amazonką” trafiła do szerokiej świadomości w dużej mierze dzięki jej staraniom, licznym zdjęciom, wystawom, przewodnikom i kursom organizowanym przez WWF. K. Ramotowska to Wielka admiratorka piękna Biebrzy, aktywny przewodnik, lokalna pasjonatka zarażająca miłością do piękna przyrody.

Andrzej Stański – za wytrwałość w promocji tradycyjnej żeglugi wiślanej oraz cykl książek dla dzieci „Szaman z rzeki – opowieści wiślane”. Bajki wiślane „Szaman z rzeki” to baśniowy opis złotego wieku w Polsce. Są zręcznym połączeniem mitycznego świata rusałek, syrenek, gryfów, utopców i bazyliszków, w otoczeniu spichlerzy i szkut wiślanych. Prawdziwie bajkowe ilustracje wprowadzają młodych czytelników w zapomniany świat królowej polskich rzek. Pozycja idealna zarówno dla dziadków czytających, jak i wnuków próbujących czytać.

Joanna Przybyszewska – za wieloletnie zaangażowanie i aktywną promocję Odry. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej w aspekcie międzynarodowym, prawnym, regionalnym, środowiskowy i turystycznym. Do jej zainteresowań należy również rozwój żeglugi turystycznej i pasażerskiej na polskich szlakach wodnych, przede wszystkim na Odrze.

Dyplom - wyróżnienia specjalne

Polska Organizacja Turystyczna – za wspieranie turystyki wodnej i długoletni patronat nad konkursem o Nagrodę Przyjaznego Brzegu. POT jest jedną z kilkudziesięciu działających na świecie narodowych organizacji turystycznych, których celem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzi zarówno w kraju, jak    i za granicą. Współpracuje z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wspólnie podejmuje działania mające na celu zwiększenie zainteresowania polskimi miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów. Organizuje liczne imprezy promocyjne, seminaria, szkolenia, a także zajmuje się drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce.

Ceremonia wręczenia nagród planowana była, tradycyjnie już, podczas Warszawskich Targów Wiatr i Woda, w sobotę 14 marca o godz. 12.00 na scenie głównej. Ze względu na pandemię COVID-19 organizatorzy zawiesili organizacje imprezy i przekładają na bezpieczny czas. Laureaci zostaną powiadomieni o nowym terminie i miejscu uroczystej gali finałowej!

UWAGA! nowa lokalizacja Targów Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO, ul. Modlińska 6D; 03-216 Warszawa