Zmiana terminu 40 Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich PTTK w Wiśle

Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja pandemiczna w kraju po raz kolejny zmusza  Komisję Turystyki Górskiej, Podkomisję Klubów, Oddział Poznański PTTK i bezpośredniego organizatora tegorocznego Zlotu Klubów Górskich - poznańskiego Klubu Górskiego „GRAŃ” do podjęcia trudnej, ale jedynej słusznej decyzji mającej na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie uczestników jubileuszowego 40 Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich PTTK w Wiśle - o ponownym, ale koniecznym przełożeniu terminu zlotu na:

13-16 maja 2021 r.

Wszystkie pozostałe ustalenia Regulaminu Zlotu i jego harmonogram nie ulegają zmianie. Organizatorzy liczą na  wyrozumiałość wszystkich Koleżanek i Kolegów oraz akceptację decyzji o kolejnej zmianie terminu zlotu.

W imieniu organizatorów skontaktuje się mailowo ze wszystkimi zgłoszonymi uczestnikami Staszek Dankowski, prezes K.G. „GRAŃ” i uzgodni wszelkie szczegóły dalszej współpracy.

Lista klubów, oczekujących organizatorów naszych kolejnych zlotów ulega przesunięciu o rok.