4. Na schodach do Muzeum Narodowego w Szczecinie (fot. R. Kieruj)_aj