A w nagrodę – podróż do Szczecina

A w nagrodę – podróż do Szczecina

Pomysł podróży Zachodniopomorskim Szlakiem Gryfitów zrodził się w sierpniu podczas przygotowań do organizacji Światowego Dnia Turystyki i podsumowania projektu turystycznego „Szczecinecki Wagabunda”. Istotny wpływ miała też informacja naszego prezesa Bogdana Bereszyńskiego o akcji: IX Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna „Kolej na PTTK”.

 

Pomyślałem, że dobrze by było te dwa przedsięwzięcia połączyć, a do udziału w wyjeździe zaprosić młodzież – laureatów wspomnianego „Szczecineckiego Wagabundy”, zarząd i aktyw Wojskowego Koła PTTK „Wiarusy”, które rozpoczęło już 53. rok działalności. Podróż miałaby być formą nagrody dla młodzieży i podziękowania za społeczne działania dla najbardziej zaangażowanych członków PTTK. Jak pomyślałem, tak zrobiłem.

Po uzyskaniu zgody władz miasta na ufundowanie nagrody w postaci wycieczki i wyasygnowaniu stosownej kwoty przez burmistrza Szczecinka, pana Daniela Raka, rozpocząłem intensywne przygotowania do wyjazdu. Pomocną dłoń podał Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz pani Anna Bańkowska – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, która objęła honorowy patronat nad podróżą.

I tak po zaakceptowaniu programu przez dyrektorów szkół i po dograniu wszystkich szczegółów z panią Bożeną Wołowczyk ze wspierającego Wydziału Urzędu Marszałkowskiego 29 września 2022 roku w godzinach wczesnorannych 37 uczestników podjęło wyzwanie i ruszyło w drogę. A znalazło się wśród nich: 22 uczniów z 4 nauczycielami oraz 11 osób z PTTK (zarząd i aktyw). Podróż stanowiła wyzwanie, całość trasy do przejechania wynosiła prawie 500 kilometrów, a program był bardzo bogaty. Został on podzielony na dwie części. Pierwsza – turystyczna – była realizowana w drodze do Szczecina, podczas której prezentowano miasta i gminy będące na trasie przejazdu ze Szczecinka do Szczecina (Borne Sulinowo, Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Węgorzyno i Chociwel). Władze tych miast przekazały uczestnikom wycieczki materiały promocyjne, informatory i mapy, za co jako pomysłodawca i organizator pragnę serdecznie podziękować.

Drugą część podróży – historyczną – stanowił pobyt w Szczecinie, Kamieniu Pomorskim i Trzebiatowie, zwiedzanie zabytków w tych miastach oraz udział w grze terenowej „Szlakiem Gryfitów w Szczecinie”.

Pobyt na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie miał też bardzo miły, osobisty akcent – podczas spotkania z panią Anną Bańkowską otrzymałem Złotą Honorową Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego. To najwyższe wojewódzkie wyróżnienie było podziękowaniem za 45 lat mojej działalności w PTTK, z czego 36 lat pracy z młodzieżą.

Przyjechaliśmy do Szczecina w dniu, który został ustanowiony Dniem Gryfa na pamiątkę pierwszego udokumentowanego zaprezentowania herbu na pieczęci w XIII wieku (29 września 1214 roku). Spotkanie, jak i cały pobyt, perfekcyjnie przygotowali pracownicy Zamku Książąt Pomorskich, a nadzór sprawowała pani Bożena Wołowczyk.

W Szczecinie uczestnicy wycieczki zwiedzili katedrę i Zamek, natomiast w Kamieniu Pomorskim odwiedzili katedrę, w której spoczywają książęta pomorscy, w tym założyciel naszego miasta, książę Warcisław IV. W Trzebiatowie zaś przeszli Szlakiem Słonia, zapoznali się z legendą o Baszcie Kaszana oraz odwiedzili miejscowy pałac.

Program podróży został zrealizowany w całości. Z kronikarskiego obowiązku muszę też wspomnieć, że podczas przejazdu ze Szczecina do Kamienia Pomorskiego członkowie zarządu Koła prezentowali krótkie wystąpienia „Moja przygoda z turystyką”.

Uczestnicy otrzymali poświadczenie pieczęcią w paszportach, że dany zabytek odwiedzili. Spośród osób biorących udział w tej przygodzie turystyczno-historycznej 35 uzyskało odznakę TRInO. W trakcie drogi powrotnej do Szczecinka przeprowadzono konkurs z nagrodami „Co zobaczyłeś i zapamiętałeś podczas dzisiejszej podróży”, wszyscy uczestnicy otrzymali imienny dyplom od prezesa ZG PTTK potwierdzający wzięcie udziału w IX Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej pod hasłem „Kolej na PTTK”.

 

Wojciech Jerzy Knapik

Działacz PTTK ze Szczecinka.

 

Zdjęcia Jerzy Kieruj

 

  1. Przed wejściem do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
  2. Złota Honorowa Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego dla Wojciecha J. Knapika
  3. Przewodnik po Zamku Książąt Pomorskich prezentuje historię herbu książęcego
  4. Na schodach do Muzeum Narodowego w Szczecinie
  5. Pamiątkowe zdjęcie na Zamku w Szczecinie