1. Ludwik Michał Pac, 1834 rok (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie)