3. Wacław Musiałowicz, 1909 rok (fot. ze zbiorów Anny Julii Modelskiej)