Przewodnictwo w czasie bezturystycznym

Ponad rok temu, na początku marca, usłyszeliśmy o pierwszej osobie w Polsce, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. W ciągu następnych miesięcy kilkukrotnie zamykano m.in. hotele, restauracje, muzea i inne instytucje kultury. Kryzys związany z trwającą pandemią dotknął wiele firm turystycznych, uderzając bezpośrednio w przewodników i przewodniczki. Nowa rzeczywistość podyktowała pewne rozwiązania, w których – chcąc nie chcąc – musimy się odnaleźć.

Chcąc podsumować mijający rok Komisja Przewodnicka ZG PTTK przygotowała trzy spotkania on-line, zorganizowane pod hasłem „Przewodnictwo w czasie bezturystycznym”. Webinar odbył się w piątek i sobotę, 19-20 marca 2021 r.

Pierwszego dnia kol. Swietłana Koniuszewska, przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i koordynatorka zespołów ds. opisu kwalifikacji przewodnickich przedstawiła koncepcję Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w przewodnictwie. Było to podsumowanie wielomiesięcznych przygotowań przewodnickiego projektu o uznanie polskich kwalifikacji przewodnickich na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

Dzień później kol. Arkadiusz Zygmunt z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych w Gdyni i prawnik z kancelarii Kanclex – Prawo i Mediacje przedstawił „słów kilka o prawie dla przewodników w czasach pandemii”. W trakcie wystąpienia poruszył ważne tematy, takie jak choćby związane aktualną sytuacją epidemiczną przepisy prawne i obowiązujące obostrzenia dotyczące pracy przewodnika.

Jako ostatni wystąpił kol. Krzysztof Olkusz z Koła Przewodników Turystycznych im. Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi i właściciel firmy Krzysztof Olkusz Absolutnie Turystycznie. Opowiadał on o tym, jak w obecnej, nowej rzeczywistości przewodnik może pracować inaczej: wymyślać nowe sposoby swojej pracy, poszerzać kompetencje i próbować podtrzymać kontakt z turystą.

Transmisje ze wszystkich spotkań były prowadzone na żywo za pośrednictwem facebookowej strony Przewodnicy turystyczni PTTK. Każdej prezentacji towarzyszyła dyskusja, a pytania prowadzącym mógł zadać każdy, wpisując ich treść w komentarzach.

Webinar cieszył się dużym zainteresowaniem: facebookowe zasięgi wskazują na ponad 6 tysięcy osób, do których dotarła o nim informacja, a każdą prezentację oglądało od 70 do ponad 100 osób. Ich pozytywny odbiór pokazał, jak ważne są takie wydarzenia. Organizatorzy zapewniają, że jeśli pojawią się propozycje kolejnych tematów, to w przyszłości odbędą się podobne spotkania. Propozycje można zgłaszać poprzez fanpage na FB lub mailowo na adres: poczta@przewodnicy.pttk.pl

 

Kwalifikacja w zawodzie przewodnika. O co w tym chodzi?

Prowadząca: kol. Swietłana Koniuszewska, przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, koordynatorka zespołów ds. opisu kwalifikacji przewodnickich.
Link do filmu.

 

Słów kilka o prawie dla przewodników w czasach pandemii

Prowadzący: kol. Arkadiusz Zygmunt z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy OMW PTTK w Gdyni, prawnik z kancelarii Kanclex - Prawo i Mediacje.
Link do filmu.

 

Wymyślając siebie na nowo, czyli przewodnik pracuje inaczej

Prowadzący: kol. Krzysztof Olkusz z Koła Przewodników Turystycznych im. Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi, właściciel firmy Krzysztof Olkusz Absolutnie Turystycznie.
Link do filmu.