1. Przed wejściem do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (fot. R. Kieruj_aj)