O tym pisano…

W grudniu roku 1950 nastąpiło połączenie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Nowo powstałe Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze już od roku 1952 podjęło działalność informacyjną, wydając czasopismo turystyczno-krajoznawcze „Turysta”, początkowo jako miesięcznik, a od 1957 roku dwutygodnik. Problematyka poruszana na jego łamach jest wciąż aktualna i współcześnie: krajoznawstwo, turystyka, obiekty noclegowe, szlaki turystyczne, przedsięwzięcia programowe. W rubryce tej będziemy przypominali artykuły o interesujących tematach, jakie poruszano na łamach dawnego „Turysty”, zamieszczając skany zabytkowych stron czasopisma.   

kwiecień-czerwiec/2(2)2020

   

Fot. tytułowa: Rysy, widok ze szlaku na Szpiglasową Przełęcz. Wikipedia