Kategoria: Turystyka piesza

Superpiechur

 • _DSC8779
 • _DSC8875
 • _DSC8886
 • Nie wiadomo, czyje foto

Superpiechur Świętokrzyski po raz piętnasty!

 

Pomimo wielu utrudnień związanych z pandemią udało się przeprowadzić 15. już edycję „Superpiechura Świętokrzyskiego” – honorowego tytułu przyznawanego corocznie za pokonanie określonej regulaminem liczby kilometrów podczas wybranych maratonów i rajdów pieszych na kielecczyźnie.

W 2007 roku działacze koneckiego oddziału PTTK w porozumieniu z innymi organizatorami spięli klamrą kilka znaczących w regionie długodystansowych, pieszych imprez turystycznych. Przyjęła się formuła i zasady przyznawania tytułu. Z roku na rok rośnie jego ranga. W 2021 roku należało pokonać podczas 11 rajdów minimum 320 kilometrów. Sztuki przejścia maksymalnego dystansu 597 km dokonały trzy osoby: Ada Dębowska z Końskich oraz Sławomir Ołub i Sylwester Świtek ze Skarżyska Kamiennej.

 

W skład ubiegłorocznej edycji „Superpiechura Świętokrzyskiego” wchodziło 11 imprez:

 • Zimowy Marsz na 25 km w Końskich,
 • Zimówka Opoczyńska na 30 km,
 • Piekielny Maraton Pieszy na 50 km,
 • Skarżyski Maraton Pieszy nad Kamienną na 50 km,
 • Twardziel Świętokrzyski na 100 km,
 • Cross Maraton „Przez Piekło do Nieba” na 42,195 km,
 • Konecki Maraton Pieszy na 50 km,
 • Maraton Pieszy po Ziemi Opoczyńskiej i Okolicach na 50 km,
 • Supermaraton Pieszy na 100 km „Konecka Setka” na 100 km,
 • Marsz po Medal na 50 km,
 • Maraton Dinozaura na 50 km.

 

Pierwszy raz zabrakło w tym zestawieniu dużych i uznanych w środowisku turystycznym rajdów Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, gdyż w obawie o bezpieczeństwo uczestników nie zostały one przeprowadzone.

Przewodniczącym kapituły przyznającej tytuł jest z urzędu dyrektor departamentu odpowiedzialnego za turystykę w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Kapitułę stanowili: Piotr Kisiel – przewodniczący, Wojciech Pasek – sekretarz oraz członkowie – Andrzej Żeleźnikow, Krzysztof Niewadzi, Grzegorz Kowalski i Rafał Pałgan. Obsługą i koordynacją wszelkich działań tytułu zajmowali się działacze PTTK Końskie: Zbigniew Gontek, Magdalena Weber i Ada Dębowska.

Kapituła wyłoniła 87 laureatów pochodzących nie tylko z województwa świętokrzyskiego, a także z odległych miejsc w kraju, jak Warszawa, Łódź, Katowice, Olsztyn czy Kraków. W gronie laureatów znalazło się 39 debiutantów i 37 kobiet. Cieszy szczególnie coraz większe zainteresowanie kobiet długimi i ekstremalnymi wędrówkami. Bez względu na wiek już dawno przestały ustępować mężczyznom wytrzymałością i psychiczną odpornością. Dotychczas przyznano 916 tytułów 378 osobom. Czterech twardzieli odbierało statuetki i okolicznościowe certyfikaty po raz piętnasty. Najwytrwalszy z nich pokonał podczas 152 rajdów pieszych 6994 kilometrów, co średnio daje 46 km na jedną imprezę.

Gala wręczenia statuetek i okolicznościowych certyfikatów potwierdzających uzyskanie tytułu odbyła się w Sali Bankietowej „Astoria” w Końskich. Wydarzenie to odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Uroczystość prowadził prezes koneckiego oddziału PTTK, a trofea laureatom wręczał zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Jasiński, któremu towarzyszyli członkowie kapituły wyróżnienia.

 

Wojciech Pasek

Sekretarz Kapituły Honorowego Tytułu „Superpiechur Świętokrzyski”

 

Krajobrazy okolic Woli Grójeckiej

 • 1. Kościół modrzewiowy.(fot. Alicja Mężyk)
 • Figura świętego Jacka.(fot. Alicja Mężyk)
 • Galeria rzeźb Gustawa Hadyny (fot. Alicja Mężyk)
 • Kolumna bociania.(fot. Alicja Mężyk)
 • Lisiny Bodzechowskie.(fot. Alicja Mężyk)
 • Nike (fot. Alicja Mężyk)
 • Obraz świętej Zofii.(fot. Alicja Mężyk)
 • Orzeł na pomniku poległych żołnierzy _Tarzana_.(fot. Alicja Mężyk)
 • Pomnik Gombrowicza w Opatowie (fot. Alicja Mężyk)
 • Pomnik w Małoszycach.(fot. Alicja Mężyk)
 • Popiersie Wiesława Myśliwskiego.(fot. Alicja Mężyk)
 • Tablica pamięci Kanclerza w Ćmielowie (fot. Alicja Mężyk)
 • Witold Gombrowicz (fot. Alicja Mężyk)
 • Zawisza Czarny.(fot. Alicja Mężyk)

Na trasie listopadowej wycieczki pieszej z cyklu „Poznajemy nasze miasto i najbliższą okolicę”, imprez organizowanych przez Oddział Świętokrzyski PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, znalazła się Wola Grójecka.

 

Położona nieopodal Ćmielowa wieś 7 lipca 1944 roku była miejscem tragedii oddziału „Tarzana”. Oddział ze zgrupowania Armii Krajowej „Ponurego – Nurta”,  skierowany z Wykusu w rejon Ćmielowa nad Kamienną, zatrzymał się w Woli Grójeckiej w celu przeprowadzenia akcji na niemiecki pociąg z transportem amunicji. W wyniku denuncjacji został otoczony przez niemiecką żandarmerię. W zażartej walce zginęło trzydziestu siedmiu partyzantów. Polegli spoczywają na cmentarzu w Ćmielowie. Na skraju wsi stoi pomnik poświęcony żołnierzom wachmistrza Tomasza Wójcika – „Tarzana”, dzieło Gustawa Hadyny, artysty rzeźbiarza, tworzącego w kamieniu, ceramice i brązie. Artysta ten urodził się 4 maja 1946 roku w Woli Grójeckiej. Ukończył Liceum Plastyczne w Lublinie, Studium Nauczycielskie w Radomiu oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Po studiach zamieszkał w rodzinnej wsi, założył rodzinę, zbudował dom, stworzył swój świat pracy twórczej. Zmarł 11 grudnia 2021 roku. W parkach i na ulicach Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się kilka prac z wczesnego okresu twórczości rzeźbiarza i odbudowany według przedwojennych fotografii, zniszczony po wojnie, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Warto również poznać pomniki dłuta Gustawa Hadyny rozmieszczone w miastach, miasteczkach i wsiach naszego województwa, a także na terenie całego kraju.

W listopadowe przedpołudnie dla uczestników wycieczki otworzyły się gościnne progi. W imieniu chorego artysty po pracowni i galerii plenerowej oprowadzał syn Stanisław. Przed pracownią, w rzędzie stojących rzeźb – obok figur nawiązujących do antycznej sztuki greckiej: Ateny, Nike, kapłanki ze świątyni Heliosa czy cyklu popiersi Twórców Polski Niepodległej: Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego – znajduje się wiele rzeźb postaci związanych z Ziemią Świętokrzyską. Swoją wielkością zwraca uwagę kamienna postać bohatera bitwy pod Grunwaldem, Zawiszy Czarnego – model pomnika znajdujący się w jego rodzinnym Garbowie. Jest także pomnik księdza Kacpra Kotkowskiego, proboszcza ćmielowskiego, w okresie powstania styczniowego naczelnika cywilnego powstania na województwo sandomierskie, a dalej rzeźba księdza Piotra Ściegiennego, działacza niepodległościowego, którego pomnik można zobaczyć w Lublinie. W cyklu portretów wielkich Polaków – mistrzów pióra, obok Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Jarosława Iwaszkiewicza stoi popiersie Wiesława Myśliwskiego. Wiesław Myśliwski urodzony 25 marca 1932 roku w Dwikozach, związany również rodzinnie z Ćmielowem, to jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy. Jest również rzeźba Witolda Gombrowicza, urodzonego 4 sierpnia 1904 roku w oddalonych o kilka kilometrów Małoszycach, wybitnego pisarza XX wieku, od wybuchu II wojny światowej żyjącego i tworzącego na emigracji w Argentynie i Francji, gdzie zmarł 25 lipca 1969 roku.

W Małoszycach, w pobliżu miejsca, gdzie po dworze zbudowanym przez rodziców pisarza Jana Onufrego i Antoninę Marcelinę z Kotkowskich zachowały się tylko resztki bramy wjazdowej, stoi pomnik Witolda Gombrowicza wykonany z czerwonego piaskowca dłuta Gustawa Hadyny. Obok pomnika przebiega droga, która prowadzi do Opatowa. W Opatowie, na skwerku nazwanym Skwerem Witolda Gombrowicza, w cieniu drzew, stoi pomnik pisarza wykonany również przez rzeźbiarza z Woli Grójeckiej.

Wracając do sobotniej pieszej wycieczki, z Woli Grójeckiej trasa prowadzi polnymi drogami, przez Lisiny Bodzechowskie i dalej ulicą Szosik na przystanek autobusowy w Bodzechowie. Lisiny Bodzechowskie to rezerwat przyrody o powierzchni 36,6 ha. Powstał w 1959 roku dla ochrony lasu mieszanego o charakterze naturalnym położonego na zboczu Wyżyny Sandomierskiej, pociętej głębokimi lessowymi wąwozami. Wielogatunkowy drzewostan tworzą lipa drobnolistna, wiąz górski, dąb szypułkowy, klon zwyczajny oraz jawor. Jeden z okazałych dębów wpisany został w 2020 roku na listę pomników przyrody, otrzymując imię „Witold”.

Od strony zachodniej do lasu przylegają pozostałości parku podworskiego, w którym stał dwór Małachowskich, na przełomie XVIII i XIX wieku właścicieli rozległych dóbr bodzechowskich i ćmielowskich. We dworze 8 czerwca 1787 roku gościem kanclerza hrabiego Jacka Małachowskiego był król Stanisław August podróżujący po kraju z Julianem Ursynem Niemcewiczem. Po Małachowskich przez ponad sto lat we dworze zamieszkiwała rodzina Kotkowskich, z której wywodziła się matka Witolda Gombrowicza. Opisy dworu, parku, lasu, pól, wąwozów, widoków na dolinę Kamiennej i Góry Świętokrzyskie znajdziemy w utworach pisarza.

Obecnie po dworze bodzechowskim nie żadnych śladów. Po rodzinie Kotkowskich pozostały zabudowania zakładów hutniczych, oryginalna kolumna bociania i kościół pw. św. Zofii. Świątynia, zbudowana z drewna modrzewiowego z obrazem patronki w ołtarzu głównym, na którym rysy świętej przypominają piękną Zofię Baczyńską z domu Kotkowską.

W Bodzechowie jedynym śladem po Małachowskich pozostała figura świętego Jacka – patrona kanclerza. Dwustuletnia rzeźba, dzieło kunowskich kamieniarzy, od lat z utrąconą głową, niszczejąca, zapomniana.

O działalności i zasługach kanclerza Jacka hrabiego Małachowskiego pamięta społeczność Ćmielowa, szczególnie wdzięczna za założenie fabryki porcelany, jednej z najstarszych w Polsce. 11 września 2021 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Historii Ćmielowa, w dwusetną rocznicę śmierci, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy – epitafium kanclerza. Tablica, umieszczona na południowej ścianie dzwonnicy ćmielowskiego kościoła, to ostatnie dzieło Gustawa Hadyny.

 

Tekst  i zdjęcia: Alicja Mężyk

Spacer dookoła Afryki

 • 272277683_4697472923639624_1801249404004210048_n(1)
 • 269515017_4953877418004376_6406329562055448061_n

 

Afryka to nie tylko kontynent na mapie świata, ale również wieś w gminie Żarnów. W niedzielę 23 stycznia br. odbyła się wycieczka piesza pod nazwą „II Spacer dookoła Afryki”, w której wzięło udział 31 turystów.  Pierwsza tego rodzaju impreza miała miejsce w 2021r. w dniu 6 stycznia. Pomysłodawcą i prowadzącym na trasie był Cezariusz Szulc, członek Oddziału PTTK w Żarnowie. Oprócz 16 turystów pieszych z żarnowskiego PTTK , uczestnikami byli także członkowie  opoczyńskiego Klubu Morsów. Trasa o długości 14 km wiodła z Siedlowa w stronę Afryki, przez Ruszenice, Klew Kolonię, Ławki i Młynek do Siedlowa. Po przejściu 11 km była możliwość odpoczynku przy ognisku turystycznym i pieczeniu kiełbasek, a amatorzy morsowania mieli do dyspozycji wody Czarnej Malenieckiej.

W Siedlowie, przed wyjściem na trasę

 

Niedzielna impreza zorganizowana z ramienia Komisji Turystyki Pieszej PTTK Żarnów, stanowiła zarazem otwarcie tegorocznego sezonu turystycznego w żarnowskim Oddziale.  W roku jubileuszowym 25- lecia, od stycznia do grudnia 2022 ogłoszona została też druga edycja  konkursu „Liderzy turystyki pieszej”.

Morsowanie w Czarnej Malenieckiej

 

Włodzimierz Szafiński

Dwie imprezy piesze żarnowskich turystów

 • DSCN0220
 • 178669643_497897241655912_8501245604664367187_n
 • 178205625_282869813558641_512975184871975006_n
 • 177314294_163922572310391_1219413396835763901_n
 • 177483913_843154366554993_5169959772210906525_n
 • 178134095_486462002701950_3549296723643942500_n
 • DSCN0241
 • DSCN0232
 • 178372414_480912383254536_980828646135595692_n
 • 1(5)

W sobotę 24 kwietnia br. członkowie i sympatycy PTTK Żarnów uczestniczyli w dwóch imprezach pieszych: wycieczce z Klewa do Siedlowa organizowanej przez O/PTTK w Żarnowie oraz Piekielnym Maratonie 50 km przygotowanym przez Stowarzyszenie Inter Active.

Na starcie pierwszej wycieczki, obok Szkoły Podstawowej w Klewie, stawiło się 22 osoby wśród których były też dzieci wędrujące z matkami. Najmłodszą turystką była się 4,5 letnia Zosia Chałubek ze Skórkowic. Czterem osobom: Ewelinie Chałubek, Natalii Dziubie, Annie Chałubek i Beacie Kowalskiej , wręczone zostały zdobyte uprzednio srebrne Turystyczno – Krajoznawcze Odznaki Gminy Żarnów. Popularną odznakę turystyki pieszej otrzymał Hubert Szulc. Celem tej „małej” imprezy pieszej było promowanie walorów krajoznawczych Ziemi Żarnowskiej i dalsza popularyzacja odznaki regionalnej oraz odznak turystyki pieszej, aktywne spędzanie wolnego czasu i wzmacnianie sił odpornościowych organizmu w czasie pandemii. Na trasie wędrówki można było wyróżnić trzy ciekawe obiekty krajoznawcze: pomnik upamiętniający bitwę 25 pp AK pod Diablą Górą wzniesiony w Klewie – Borkach, Obszar Natura 2000 „Dolina Czarnej” oraz pomnik przyrody „Dąb Siedlowski”. Większość przejścia pieszego wiodła czerwonym „Piekielnym Szlakiem”  przez Ławki, Młynek do Siedlowa. Na szczęście uniknęliśmy w czasie przejścia, zapowiadanych wcześniej opadów atmosferycznych, co wpłynęło na pozytywna ocenę wyprawy.

Druga impreza z udziałem sześciu członków PTTK Żarnów, to Piekielny Maraton na 50 km ze startem  i metą w Miedzierzy w gminie Smyków (woj. świętokrzyskie). Trzeba podkreślić, że ten maraton zalicza się w konkursie na „Superpiechura Świętokrzyskiego”, do którego pretendują min. kol. Magdalena Szołowska i Joanna Świątek, czołowe „piechurki” z naszego O/PTTK. Spośród ok. 300 uczestników, którzy ukończyli imprezę wymienić trzeba również pozostałą czwórkę naszych członków: Alicję i Mirosława Grabskich, Cezarego Króla i Wojciecha Ścibiorka. Z uwagi na warunki epidemiczne impreza miała charakter indywidualnego przejścia, nie było oficjalnego rozpoczęcia ani zakończenia w Miedzierzy. Trasa maratonu wyznaczona została turystycznymi szlakami znakowanymi, czerwonym, żółtym i niebieskim i wiodła przez Krasną, Wąsosz, Izabelów, Sielpię do Miedzierzy. Maratończycy po dojściu na metę otrzymywali dyplom i pamiątkowy medal.

Gratulujemy!

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Pierwszy dzień Wiosny

 • 162673211_3802625456449995_1711041374872702342_n
 • 162909798_3802624936450047_8829175516826910610_n
 • 162429887_3802626093116598_1122021257366446103_n
 • 162981047_3802625909783283_5621515636725131251_o
 • 1Dw(2)

 

Przez ponad 20 lat, rajd „Pierwszy dzień wiosny” organizował Oddział PTTK w Żarnowie. W kolejnych latach odpowiedzialnymi za imprezę były wchodzące w skład oddziału, szkolne koła PTTK. Tegoroczną edycję rajdu przygotowali: SKKT –PTTK przy Szkole Podstawowej  i Uczniowski Klub Sportowy „Młodzi Liderzy” w Białaczowie.

Rajd  odbył się w sobotę 20 marca br., wzięło w nim udział 146 osoby. Zgodnie z regulaminem uczestnicy zostali zobowiązani do przestrzegania przepisów epidemicznych, wędrowania w małych grupkach lub indywidualnego przejścia trasy. Miejscem startu był rozległy teren przy Muszli Koncertowej w Białaczowie, w pobliżu imponującego pałacu Małachowskich.  Tam  wręczono legitymacje nowym, młodym członkom PTTK: Jagodzie Jóźwik, Julii Szołowskiej i Adamowi Skalskiemu.

Uprzednio zdobyte odznaki turystyki pieszej otrzymali:

 • Jadzia i Marysia Jakubowskie: złote „Siedmiomilowe buty”;
 • Luiza Cabaj, Bartosz Chałubiński, Maja Hejda i Adam Skalski - „popularne” OTP;
 • Maja Hejda i Alicja Jaworska ­– brązowe;
 • Anna i Katarzyna Szołowskie -srebrne OTP;

Muszla Koncertowa była początkiem i końcem przejścia pieszego. Trasa rajdu liczyła 7 km i prowadziła przez Osiedle Małachowskiego w Białaczowie, duktem leśnym w kierunku Ossy i skręcała na Kowalów. Po drodze uczestnicy mijali m.in. obelisk upamiętniający zniszczenie przez huragan 140-letniej alei modrzewiowej – pomnika przyrody. Ucierpiało wówczas 96 modrzewi, rosnących wzdłuż drogi do Białaczowa. Kamień zawiera sentencję „Zadaniem leśników jest odtworzyć to co zostało utracone”.

Na zakończenie imprezy oceniono prace plastyczne związane z tematem „wiosna”.      Nagrodzono 5 osób: Bartosza Chałubińskiego, Kubę Rzepkę, Dagmarę i Nikolę Watychowicz oraz Maję Wróbel. Już na początku rajdu każdy z uczestników otrzymał pamiątkową plakietkę, a dyplomami wyróżniono 3 zorganizowane drużyny: SKKT – PTTK przy SP w Białaczowie i przy SP w Miedznej Drewnianej oraz Stowarzyszenie „Skórkowice
i okolice”. W imprezie wzięli udział nie tylko mieszkańcy gmin Białaczów i Żarnów, ale również turyści z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Opoczna.

Nad sprawnym przebiegiem rajdu czuwało kilkoro osób, na szczególne słowa podziękowania zasługują Magdalena Szołowska i Joanna Świątek.

  Włodzimierz Szafiński

59. Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r.

 • 1 (1)
 • 1 (1)
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

27 lutego 2020r. odbył się w Dobrej „prawie już jubileuszowy” 59 Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r., zorganizowany przez Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody  Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza we współpracy z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera oraz Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich (Oddziałem Terenowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego). Rajd został zorganizowany w dwóch formach na dwóch oddzielnych trasach: pieszej i rowerowej.

Piesza wędrówka rozpoczęła się na stacji PKP w Strykowie i miała ok 27 km długości. Na początku uczestnicy rajdu zwiedzili Stryków, gdzie najpierw zobaczyli Ratusz oraz stojący przed nim najstarszy w Polsce pomnik książki, na którym widnieje m.in. nazwisko powstańca styczniowego 1983 r. Mateusza Szymańskiego. Następnie przeszli koło Kościoła parafialnego św. Marcina, wzdłuż zalewu strykowskiego, z brzegów którego podziwiali Zespół Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, w kierunku  m. Sosnowiec-Pieńki. Droga prowadziła wzdłuż rzeki Moszczenicy i zalewu cesarka do pomnika Gloria Victis. Tam uczczono pamięć bohaterki powstania styczniowego Marii Piotrowiczowej, która zginęła w tamtym miejscu 24 lutego 1863r. w trakcie bitwy pod Dobrą. Dalej grupa rajdowa udała się na cmentarz parafialny św. Jana Chrzciciela i św. Doroty w Dobrej, gdzie na kwaterze powstańców styczniowych oddano hołd bohaterom powstania i bitwy pod Dobra, zapalając znicze i składając kwiaty pod ich pomnikiem.

Kolejny etap rajdu poprowadzony został przez przewodników z Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Najpierw grupa podziwiała park podworski w Klęku, gdzie rosną okazałe pomniki przyrody, po czym udała się w kierunku Lasu Łagiewnickiego. Na początku trasa przebiegała trawersem przez wzniesienia znajdujące się w lesie, następnie czerwonym szlakiem pieszym wszyscy dotarli do kapliczek Św. Rocha i Św. Antoniego. Po krótkiej przerwie uczestnicy rajdu poszli dalej idąc obok rezerwatu przyrody Las Łagiewnicki w kierunku jezior rzeki Bzury w Arturówku.

Rajd zakończył się w Parku Julianowskim im. Adama Mickiewicza pod pomnikiem przyrody zw. „Dębem Kosynier”. To w tym miejscu, wieczorem, 31 stycznia 1863r. zebrali się łódzcy ochotnicy i sformowali pierwszy oddział, który miał wyruszyć do powstania styczniowego.

Zapraszamy wszystkich turystów chętnych poznawać historię powstania styczniowego   i przyrodę wzniesień łódzkich na przyszłoroczny, Jubileuszowy 60. Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. w Dobrej.

Tekst: Marcin Reczycki

Foto: Ireneusz Cybulski

Wycieczka piesza „Przez Diablą Górę”

 

20 lutego odbyła się wycieczka piesza, zorganizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie. Głównym celem imprezy była promocja Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów, która funkcjonuje od 1 stycznia 2021 r.

Przy pomniku Polski Walczącej na szczycie Diablej Góry

Wycieczka miała charakter indywidualny,  uczestnicy spotkali się  na parkingu przy kościele św. Łukasza w Skórkowicach. Chętni do udziału w wydarzeniu turyści przybyli  z Łodzi, Końskich, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Przedborza, Białaczowa i oczywiście Żarnowa. Sporą grupę stanowili też członkowie Stowarzyszenia „Skórkowice i okolice” i Koła Gospodyń Wiejskich w Skórkowicach. Po oficjalnym rozpoczęciu i przypomnieniu zasad regulaminowych, była okazja do wręczenia uprzednio zdobytych odznak. Członkini  Koła Terenowego PTTK w Żarnowie, Blanka Jakubowska otrzymała brązową odznakę turystyki pieszej , natomiast pięciolatka Julia Szołowska z Białaczowa odznakę  „Siedmiomilowe buty” w stopniu złotym. Dla wszystkich turystów biorących udział w wycieczce przygotowano pamiątkowe plakietki upamiętniające imprezę.

Zwiedzanie Skórkowic rozpoczęło się od kościoła św. Łukasza, następnie turyści przeszli na teren cmentarza parafialnego, aby zobaczyć kapliczkę słupową i kwaterę żołnierzy z I wojny światowej oraz Izbę Regionalną w miejscowej bibliotece. Historię miejscowości zaprezentował wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki  podkreślając, że liczy  ona co najmniej  700 lat, bowiem pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1313 r.  Kościół św. Łukasza i cmentarz w Skórkowicach, przedstawiali kolejno: Hubert Szulc, Przemysław i Barbara Ciszewscy.

W Izbie Regionalnej w Klewie

Po zwiedzeniu trzech w/w obiektów krajoznawczych, turyści udali się w stronę Poręby, idąc następnie do rezerwatu przyrody „Diabla Góra”. Prowadzący  wycieczkowiczów  Przemysław Ciszewski i Hubert Szulc, zatrzymywali się  przy pomnikach poświęconych walkom partyzantów z Niemcami w okresie II wojny światowej, zapoznając bliżej turystów z historią tamtych dni. Dłuższy odpoczynek z posiłkiem turystycznym i zwiedzaniem Izby Regionalnej w domu Barbary i Przemysława Ciszewskich zaplanowany był w Klewie.

Tutaj wręczone zostały srebrne Turystyczno- Krajoznawcze Odznaki Gminy Żarnów osobom, które spełniły wymogi regulaminowe. Byli to: Urszula Jędrasik z Żarnowa, Mirosława Firmowska z Łodzi, Wojciech Pasek i Ada Dębowska z Końskich oraz Hubert Szulc, Maksymilian i Maja Szulcowie ze Skórkowic.

Julia Szołowska z odznaką "Siedmiomilowe buty"

Łącznie w tym roku przyznano osiem odznak,  z czego siedem po opisywanej sobotniej wycieczce. 

Część turystów powędrowała dodatkowo do pomnika w Klewie – Borkach upamiętniającego bitwę 25 pp AK pod Diablą Górą.  Końcowym punktem wędrówki pieszej, był parking przy kościele w Skórkowicach, z którego turyści rozpoczęli imprezę. Podsumowując należy dodać, iż w zamierzeniach żarnowskiego oddziału PTTK, są  planowane dalsze wycieczki umożliwiające zdobywanie odznak regionalnych.

Pomnik w Klewie - Borkach upamiętniający bitwę 25 pp AK

 

Włodzimierz Szafiński

Zimowe wędrówki piesze

 • 146937678_1745721505595648_8381135974096827407_o
 • 148255628_524871928484777_3096576282546992744_n
 • 146957584_1745721385595660_3463798312429361033_o
 • 146957584_1745721385595660_3463798312429361033_o (1)
 • 147001861_1745721205595678_3186724527677465619_o
 • 147861757_1745720708929061_2724230155513460334_o
 • 147001861_1745721205595678_3186724527677465619_o
 • 25km_1aa

 

W bieżącym roku żarnowscy turyści piesi mieli okazję uczestniczenia łącznie w sześciu imprezach organizowanych przez macierzysty Oddział, jak również  Oddział PTTK w Końskich.

Trzy razy odbyły się w styczniu br. wędrówki organizowane przez  Oddział w Żarnowie, a były to: „Spacerkiem wokół Afryki” ( 6 stycznia ), Zimowy spacer wokół Żarnowa ( 9 stycznia) oraz XXIV Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego ( 23 stycznia).

Od wielu lat członkowie żarnowskiego PTTK chętnie uczestniczą w imprezach koneckich. Od początku tego roku byli  na dwóch wędrówkach w styczniu: na XXXIV Rajdzie Zimowym  ( 16 stycznia ) oraz na IV Rajdzie Borysa (30 stycznia).

6 lutego kilkoro piechurów z O/PTTK Żarnów wzięło udział w XXII  Zimowym Marszu  na 25 km. Wędrówka przebiegała trasą z Końskich przez Piłę, Baczynę, Starą Kuźnicę do Końskich. Każdy z uczestników otrzymywał kartę startową i mapkę trasy oraz okolicznościową plakietkę.

Przejście odbywało się w reżimie epidemicznym, a po dojściu do mety w Końskich, turyści otrzymywali certyfikat uczestnictwa i pamiątkowy medal rajdowy.

Turyści piesi  z Żarnowa mają możliwość wzięcia udziału w konkursie „ Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów”. Konkurs  ten trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i jest inicjatywą związaną z przypadającą w styczniu 2022 roku XXV rocznicą powołania w Żarnowie Oddziału PTTK.

Wyróżnionych zostanie 10  najlepszych „piechurów”, dla których przewidziano specjalne dyplomy i puchary. Cieszyć może fakt, że wraz z rodzicami wędrują spragnione aktywności na świeżym powietrzu dzieci. Nasi najmłodsi turyści do lat 10,  mogą zdobywać odznaki PTTK takie jak : Disney i PTTK, Siedmiomilowe buty i Dziecięcą Odznakę Turystyczną PTTK.

Włodzimierz Szafiński

Odznaki regionalne O/PTTK w Żarnowie

Odznaki regionalne w Żarnowie

W 2016 roku obchodziliśmy 110 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, prekursora Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powołanego w 1950 roku. Z tej okazji Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie ustanowił dwie odznaki: Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego i Turystyczno-Krajoznawczą Odznakę Gminy Aleksandrów, które zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku. Trzecią odznaką, której regulamin ustalono w 2020 roku, jest Turystyczno -Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów. Przy opracowywaniu regulaminów odznak i ich realizacji współdziałały Starostwo Powiatowe i Muzeum Regionalne w Opocznie, Gmina Aleksandrów oraz Gmina Żarnów. Pierwsza z odznak posiada trzy stopnie, druga i trzecia dwa. Celem ustanowienia w/w odznak jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych danego terenu, zachęcenie do zwiedzania wskazanych w regulaminach obiektów, poznawanie historii i dnia dzisiejszego „małych Ojczyzn” oraz promowanie turystyki aktywnej. Pomocą przy zwiedzaniu mogą być wydawnictwa „Kanon krajoznawczy Powiatu Opoczyńskiego" i „ Kanon turystyczny Gminy Aleksandrów”, zawierające opisy poszczególnych obiektów krajoznawczo-przyrodniczych. Planowane jest wydanie „Kanonu krajoznawczego Gminy Żarnów”.

Potwierdzenie zwiedzania może być udokumentowane w książeczce odznaki lub własnoręcznie wykonanej kronice. Odznaki przyznaje referat weryfikacyjny działający w Żarnowie, złożony z instruktorów krajoznawstwa PTTK. Najwięcej (153) przyznano odznak krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego, w tym 103 brązowe,43 srebrne i 7 złotych. Warto podkreślić, że zainteresowani byli nie tylko mieszkańcy województwa łódzkiego, ale także województwa świętokrzyskiego, dolnośląskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Od 1 stycznia 2021 roku zdobywać można punkty do Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów, którą jako pierwszy zdobył jest członek PTTK z Oddziału Łódź–Polesie, Łukasz Purgał.

Tekst i zdjęcia Włodzimierz Szafiński

 

 

XXIV Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

 • 141370898_415534419870400_1735787828496492263_n (1)
 • 141370898_415534419870400_1735787828496492263_n (2)
 • 141370898_415534419870400_1735787828496492263_n (3)
 • 141370898_415534419870400_1735787828496492263_n
 • 141279462_322227069134156_829934334036012866_n (1)
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n (1)
 • 141279462_322227069134156_829934334036012866_n
 • 141794398_983744805485585_6436488319262182195_n
 • 141985814_415157526419891_1542881708152839030_n
 • 141356719_435902784421821_3283329622604625484_n
 • 141369398_344560103214190_4057618089277039001_n
 • 142164848_259281612208685_3529321049521115306_n
 • 142462630_839811543533256_4582040744126496236_n
 • polonia_schronisko
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n (4)
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n (2)
 • 141348939_1304105936625649_2005894602902183837_n (3)

XXIV Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Turyści skupieni w Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie uczcili 158 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, uczestnicząc w rajdzie pieszym na trasie: Rożenek – Borowiec- Kalinków – Aleksandrów ( 7 km ).

Rajdy Szlakiem Powstania Styczniowego  są organizowane na terenie gminy Aleksandrów w powiecie piotrkowskim już od 24 lat,. przy ścisłej współpracy  O/PTTK Żarnów z władzami samorządowymi Aleksandrowa. Tegoroczna edycja tego rajdu odbyła się w sobotę 23 stycznia od pobytu przy pomniku powstańców styczniowych 1863 -1864 usytuowanego obok rzeki Czarnej w Rożenku.

Uczestnicy wysłuchali pogadanki nt. genezy, przebiegu i skutków Powstania, będącego największym zrywem patriotycznym dziewiętnastowiecznej Europy. Zapalono kilka zniczy i minutą ciszy uczestnicy rajdu uczcili pamięć tych, którzy polegli za Ojczyznę.  W imieniu władz samorządowych i rajdowców, Paweł Mamrot -wójt gminy Aleksandrów oraz  Włodzimierz Szafiński - prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, złożyli przy pomniku wiązankę kwiatów. Uczestnicy otrzymali pamiątkową plakietkę z ryciną Artura Grottgera, z cyklu „Polonia”.

Rajd odbył się w rygorach epidemicznych, w odróżnieniu od  lat poprzednich,  bez spotkania w szkole i okolicznościowego programu artystycznego . Po przejściu trasy, w Aleksandrowie uczestnicy spożyli gorący żurek a następnie rozjechali się do swych domów.            Włodzimierz Szafiński