Spotkania na ziemi łowickiej

Spotkania na ziemi łowickiej

 

XXIV Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników Turystycznych PTTK połączony był z obchodami jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu. Odbył się w dniach 16–18 września 2022 roku. Łowiccy gospodarze przygotowali bogaty program dla grupy 80 przewodników, którzy przyjechali z całej Polski, z ponad 30 miast.

 

Pierwszego dnia goście zostali oprowadzeni po największych atrakcjach miasta, zobaczyli m.in. katedrę łowicką, krypty prymasowskie, byli w Muzeum Diecezjalnym i Muzeum Guzików.  Zajrzano też do Kościoła Pijarów pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha, na Stary i Nowy Rynek. Duże zainteresowanie wzbudziły wmurowane w centrum miasta tablice ze szkła hartowanego z wycinanką łowicką, czyli „AlejA Gwiozd”. Wieczorem uczestnicy zlotu wyruszyli w podróż sentymentalną – zwiedzili Muzeum Motoryzacji „Motonostalgia”.

Kolejnego dnia odbyła się sesja krajoznawczo-jubileuszowa, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości: członkowie lokalnego samorządu ze starostą łowickim Marcinem Kosiorkiem, burmistrzem Łowicza Krzysztofem Janem Kalińskim, wójtem Nieborowa Jarosławem Papugą, przybyli przedstawiciele placówek kulturalnych z Łowicza i regionu, m.in. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, z którymi współpracuje łowickie Koło. Przyjechali także przedstawiciele władz Zarządu Głównego PTTK z Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Przewodnickiej.

Prezes Koła Zdzisław Kryściak przybliżył 60-letnią historię Koła Przewodników w Łowiczu. Monika Antczak, kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii, omówiła straty wojenne i grabieże niemieckie w pałacu nieborowskim w latach okupacji. Trzeci z wykładów dotyczył prac archeologicznych w ramach badań krypt pod łowicką katedrą, przygotowała go Monika Kamińska, kierująca tym przedsięwzięciem. W przerwie był czas na zapoznanie się z okolicznościową wystawą powstałą w związku z 60-leciem Koła i kronikami działalności w ostatnich latach.

Po sesji odbyły się wyjazdy krajoznawcze do atrakcji turystycznych w regionie. Odwiedzono m.in. Muzeum Ludowe w Sromowie, Muzeum ZNP w Pilaszkowie, kościoły w Chruślinie, Sobocie, Boczkach Chełmońskich, Kiernozi, Złakowie Kościelnym i dwór Chełmońskich w Boczkach oraz pałac w Kiernozi. A na koniec czekała gości jeszcze jedna atrakcja – integracyjna kolacja, której towarzyszył występ zespołu śpiewaczego „Ksinzoki”.

Trzeci dzień rozpoczęto od porannej mszy św. w kościele parafialnym w Nieborowie, którą odprawił ks. bp Wojciech Osial, przyjaciel środowiska przewodnickiego. Ostatnim punktem programu zlotu było zwiedzanie pałacu i parku w Nieborowie oraz parku angielskiego w Arkadii. Po obiektach oprowadzali Katarzyna Tracz, Katarzyna Skierska-Pięta, Wojciech Czapnik i Zdzisław Kryściak. Uczestnicy zlotu zgodnie stwierdzili na koniec, że są pełni wrażeń i zdobytej wiedzy o regionie łowickim i że „te trzy dni i noce były za krótkie”.

 

Tekst Zdzisław Kryściak

Prezes Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu.

 

Zdjęcia Kinga Kryściak

 

  1. Łowiccy przewodnicy ze sztandarem Koła Przewodników
  2. Prezes łowickiego Koła Zdzisław Kryściak oprowadza grupę przewodników po kryptach katedry łowickiej
  3. Wyróżnieni brązowymi Honorowymi Odznakami PTTK. Od lewej: Dariusz Milczarek, Dorota Wiśniewska i Agnieszka Walczak-Caban. Odznaczenia wręczali Wojciech Napiórkowski – wiceprezes GSK PTTK, i Swietłana Koniuszewska – przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
  4. Wyróżnienia podawali do wręczenia młodzi członkowie PTTK w strojach łowickich