Zjazd Fotokrajoznawców

Zjazd fotografów krajoznawców PTTK w Łodzi

 

W połowie października ub.r. w Łodzi obradował I ogólnopolski zjazd klubów i komisji fotografii krajoznawczych oraz terenowych referatów weryfikacyjnych PTTK. W spotkaniu, otwartym przez przewodniczącego Komisji Foto-Kraj. ZG PTTK Jerzego Maciejewskiego uczestniczyło ok. 30 turystów z Chorzowa, Cieszyna, Elbląga, Gdyni, Malborka, Myszkowa, Pleszewa, a w ich gronie członkowie honorowi naszego Towarzystwa Ryszard Józef Wrzosek i Marian Kotarski.

 

Turystyczni fotograficy dzielili się swymi doświadczeniami w pracy organizacyjnej w kołach, klubach i sekcjach fotograficznych, działalności instruktorskiej i weryfikacyjnej. Sporo czasu poświęcono wymianie doświadczeń w zakresie powoływania nowych klubów zrzeszających amatorów fotografii krajoznawczej oraz weryfikacji odznak; tę część spotkania, mającą charakter szkolenia, prowadził przewodniczącego Głównego Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Fotografa Krajoznawcy Andrzej Kowol. Wysłuchano prelekcji na temat historii fotografii krajoznawczej wygłoszonej przez nestora łódzkich fotografików Mirosława Wojalskiego oraz informacji o bieżącej działalności 45-letniego Oddziału PTTK Łódź Polesie przekazanej przez prezesa Krzysztofa Górę, notabene głównego organizatora relacjonowanego Zjazdu.

Turyści odbyli podróż zabytkowym tramwajem, uczestniczyli w sobotnim plenerze w dzielnicy Księży Młyn i niedzielnym na ul. Piotrkowskiej. Przewodnik Jan Zienkiewicz wprowadził zwiedzających w zaczarowany świat i klimat Łodzi z drugiej połowy XIX w. Turyści z autopsji zobaczyli, jak niegdyś zaniedbane przestrzenie pofabryczne zyskują nowy wygląd, nowe funkcje, nowe życie.

Przy okazji zjazdu wręczono duże Odznaki Fotografii Krajoznawczej, a wszystkich uczestników obdarowano materiałami promocyjnymi i krajoznawczymi przekazanymi przez łódzki Urząd Miasta oraz przez Urząd Marszałkowski.

Kolejny organizowany przez Bogdana Mądera odbędzie się 15-16 października w Malborku.

 

Marian Kotarski

Zdjęcia: Andrzej Kowol