Forum krajoznawcze w Stacji Kultura

Forum krajoznawcze w Stacji Kultura

28 maja 2022 roku Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK zorganizowała VII Forum oraz szkolenie krajoznawców i sympatyków krajoznawstwa z województwa pomorskiego.

Tym razem miejscem obrad była Stacja Kultura – Biblioteka Publiczna w Rumi. Jej dyrektor Dariusz Rybacki miłośnik, popularyzator historii Rumi, jej okolic i militarnych aspektów tych terenów, podjął decyzję o goszczeniu w progach biblioteki pomorskich krajoznawców. W forum wziął udział członek Zarządu Głównego PTTK i prezes Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku Stanisław Sikora.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania było ukazanie zakresu przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych obiektów fortyfikacyjnych w Wąwozie Ostrowickim w Gdyni oraz na Górze Markowca w Rumi. Pierwszy temat przybliżył słuchaczom Dariusz Dębski, który również przewodniczył tegorocznemu forum. Z kolei Dariusz Rybacki omówił historię militarną Góry Markowca, opowiedział o bitwie polskich żołnierzy z niemieckimi wojskami we wrześniu 1939 roku oraz o prowadzonych w tym miejscu walkach w marcu 1945 roku.

Kolejnym prelegentem był Maksymilian Bronk, który przedstawił kulisy powstania planu rewitalizacji obiektów fortyfikacyjnych na Górze Markowca oraz zapoznał słuchaczy ze stanem realizacji przyjętego projektu.

Po zwiedzeniu biblioteki i wysłuchaniu informacji o planowanych inicjatywach (m.in. utworzenie izby pamięci o historii Rumi) uczestnicy zwiedzili pięć wystaw przygotowanych przez Dariusza Dębskiego: odznak PTTK, medali, przypinek, proporczyków i plakietek PTTK oraz znaczków i kart pocztowych o tematyce niepodległościowej. Po przerwie wszyscy wyruszyli pod przewodnictwem Dariusza Rybackiego na Górę Markowca, gdzie mogli zapoznać się z postępem prac rewitalizacyjnych tego miejsca oraz wysłuchać ciekawych opowieści historyczno-krajoznawczych.

Warto dodać, że Stacja Kultura to najładniejsza biblioteka na świecie (w 2016 roku otrzymała ten prestiżowy tytuł w międzynarodowym konkursie dla najlepiej zaprojektowanych wnętrz bibliotek na świecie – Library Interior Design Awards – w kategorii bibliotek jednoprzestrzennych). W trakcie obrad forum normalnie funkcjonowała, a odwiedzający ją czytelnicy z zainteresowaniem przysłuchiwali się wykładom.

Tekst Dariusz Dębski

Zdjęcie Krzysztof Licznerski