Kategoria: Konferencje szkolenia

Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy

W Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (SCHiS) odbył się Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, organizowany przez Oddział PTTK „Meblarz”. Swój akces zgłosiło prawie pięćdziesięciu uczestników z terenu Wielkopolski i innych regionów. styczeń-marzec/1(1)2020 W prowadzonych przeze mnie 29 lutego 2020 obradach, wzięli udział także zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Grzegorz Taterka oraz przewodnicząca Rady Miejskiej…
Read more

Sejmik Przedkongresowy w Kielcach

Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa województwa świętokrzyskiego, wspólnie z Muzeum Historii Kielc zorganizowało sejmik krajoznawczy, poprzedzający VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi. Jego obrady przebiegały pod hasłem: Krajoznawstwo w świętokrzyskiem – wczoraj, dziś i jutro. styczeń-marzec/1(1)2020 Pracami kierował przewodniczący Kolegium, Członek Honorowy PTTK dr Andrzej Rembalski. W sejmiku uczestniczyło grono krajoznawców z terenu województwa, a rangę spotkania podniósł…
Read more

VI spotkanie i szkolenie pomorskich krajoznawców Gdańsk’2020

Spotkaniem połączonym ze szkoleniem regionalnych krajoznawców, Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku zainicjowała działalność w 2020 roku. styczeń-marzec/1(1)2020 25 stycznia, dzięki przychylności dyrektora Muzeum Roberta Domżały, pomorscy krajoznawcy gościli w przyjaznych progach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Panel teoretyczny spotkania odbył się w Ośrodku Kultury Morskiej. Ilość uczestników była imponująca, gdyż…
Read more

Sejmik Przedkongresowy w Krakowie

Kilka miesięcy przed planowanym na jesień tego roku VII Kongresem Krajoznawstwa Polskiego, odbył się Małopolski Sejmik Krajoznawczy pod hasłem: Krajoznawstwo w Małopolsce. Tradycja – współczesność – tożsamość. styczeń-marzec/1(1)2020 Głównym organizatorem wydarzenia, które miało miejsce w dniu 30 marca 2019 w Krakowie, był Małopolski Krąg Seniorów PTTK z udziałem innych jednostek PTT: Regionalnego Forum Oddziałów Małopolskich, Oddziału Krakowskiego…
Read more

Sejmik Przedkongresowy Łódzkie – tożsamość, wspólnota, region

Łódzki Sejmik Przedkongresowy odbył się w dniu 14 września 2019 roku, pod hasłem: Łódzkie - tożsamość, wspólnota, region. Miejscem obrad był Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Do grona współorganizatorów sejmiku zaproszono prof. dr hab. Bogdana Włodarczyka – dziekana Wydziału i dr Andrzeja Stasiaka, których wsparcie merytoryczne było niezwykle cenne. styczeń-marzec/1(1)2020     W 2020 roku mija…
Read more