Ludzie Środkowego Nadpilicza

Ludzie Środkowego Nadpilicza

 

Ważnym świadectwem długoletniej współpracy oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie z gminą Aleksandrów są m.in. organizowane od kilku lat konferencje popularnonaukowe, którym towarzyszą spływy kajakowe Pilicą. Siódma z kolei konferencja odbyła się 16 lipca 2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w Siucicach pod tytułem „Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków”.

 

Program obejmował pięć prelekcji multimedialnych, koncert instrumentalny oraz wystawę prac amatorów plastyków z Tomaszowa Mazowieckiego. Wójt gminy Aleksandrów, Paweł Mamrot, powitał przybyłych uczestników konferencji, wśród których był wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba. Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, Włodzimierz Szafiński, działając z upoważnienia dyrektora Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie, wręczył na ręce przewodniczącej Rady Gminy Aleksandrów i wójta Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Została przyznana gminie „za politykę rozwoju turystyki kajakowej, działania promocyjne zmierzające do spopularyzowania regionu oraz projekty edukacyjne i wydawnicze wspierające aktywność wokół Pilicy”.

Dr Piotr Wypych, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, przedstawił temat „Znani naukowcy z terenu Środkowego Nadpilicza”. Dr Krzysztof Nawrocki, wójt gminy Żarnów, opowiedział o kasztelanach żarnowskich na przestrzeni wieków, a Paweł Reising, regionalista, dziennikarz i nauczyciel, przypomniał gen. Aleksandra Arkuszyńskiego „Maja” z Dąbrowy nad Czarną. „Skórkowscy w dziejach Środkowego Nadpilicza” to prezentacja multimedialna Konrada Malczyka, regionalisty i nauczyciela. Barbara i Przemysław Ciszewscy, instruktorzy krajoznawstwa regionu z O/PTTK w Żarnowie, przedstawili sylwetkę Mariana Rapackiego – prezesa „Społem”.

Ppłk Lech Kozdrój wystąpił z koncertem instrumentalnym, grając kilka znanych standardów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów, Urząd Gminy w Aleksandrowie i Oddział PTTK w Żarnowie przygotowali dla uczestników konferencji pamiątkowe gadżety: notesy, długopisy z nadrukiem, zakładki do książek i plakietki na spływ kajakowy.

Następnego dnia około stu uczestników konferencji popłynęło kajakami Pilicą ze Stobnicy do Ostrowa (12 kilometrów). Imprezę zakończyło spotkanie integracyjne przy ognisku, na turystów czekały kiełbaski z rożna, odbył się także konkurs krajoznawczy o gminie Aleksandrów. Dziesięć osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi, wyróżniono upominkami. Zdaniem uczestników i organizatorów konferencję należy uznać za udane przedsięwzięcie turystyczno-krajoznawcze.

 

Tekst Włodzimierz Szafiński

Zdjęcia Archiwum PTTK Żarnów

 

 

  1. Uczestnicy przed Świetlicą Wiejską w Siucicach
  2. Spływ kajakowy dla uczestników konferencji
  3. Prowadzący konferencję: wójt gminy Aleksandrów, Paweł Mamrot, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Aleksandrów, Magdalena Komorowska i prezes ZO PTTK w Żarnowie - Włodzimierz Szafiński

 

 

Włodzimierz Szafiński

Emerytowany nauczyciel, przodownik turystyki pieszej, górskiej i kolarskiej, instruktor krajoznawstwa Polski, instruktor ochrony przyrody.