Program obchodów 159. rocznicy powstania styczniowego. (fot. Józef Partyka).