Reprezentacja Oddziału Krakowskiego PTTK ze sztandarem. (fot. Teresa Wolnicka-Ogiegło)