Gdynia coraz bliżej wpisania na listę UNESCO

Modernistyczne centrum Gdyni zostało oficjalnie zgłoszone jako polski kandydat do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to uwieńczenie kilkunastoletniego procesu przygotowawczego. Wniosek o wpis przygotowany przez Urząd Miasta Gdyni i zarekomendowany przez Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał 8 lutego 2023 roku wiceminister Jarosław Sellin. Dokumentacja została przekazana na ręce Lazare Eloundou Assomo, dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu. Tam rozpocznie się sprawdzanie wniosku pod względem formalnym. Jeśli zostanie zweryfikowany pozytywnie, UNESCO przekaże go do swojej agendy ICOMOS, która ma przygotować decydujący raport. Ma na to piętnaście miesięcy. W maju przyszłego roku, jeśli raport będzie pozytywny, zostanie on przedstawiony międzynarodowej komisji. W lipcu 2024 roku – to najszybszy termin – będzie można liczyć na zatwierdzenie kolejnego wpisu polskiego na tę prestiżową listę.

Jarosław Kaczmarczyk