4. Tablica upamiętniająca Hiacynta i Kazimierza Janota Bzowskich (fot. Agnieszka Cygan)