Otwarcie spotkania przez prof. Urszulę Myga-Piątek. Fot. Józef Partyka_aj