Uczestnicy seminarium przez amkiem w Lidzbarku Warmińskim. Fot. Józef Partyka_aj