Miedza wróciła

„Miedza” powróciła – 2022

Po pandemicznej przerwie powróciła słynna śląsko-małopolska „Miedza”. Dnia 9 kwietnia 2022 roku odbyło się XIV Przewodnickie „Spotkanie przy miedzy”, którego organizatorami było Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. prof. Zdzisława Krawczyńskiego przy OM PTTK w Chrzanowie oraz Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego w Katowicach. Tym razem organizatorzy zaprosili nasze środowiska przewodnickie na wspólne spotkanie w Jaworznie.

Przybywające na miejsce zbiórki grupy uczestników pod przewodnictwem Karoliny Kędroń udały się na zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznego GEOsfera w Jaworznie, którym zawiaduje Urząd Miasta Jaworzno. Karolina, przewodniczka PTTK i pracowniczka ośrodka, podczas spaceru ścieżką dydaktyczną opowiadała uczestnikom o historii dziejów Ziemi. Uczestnicy poznali sekrety, które kryją znajdujące się w tym miejscu skały, oraz poznali odpowiedź na pytanie, czy w Jaworznie było kiedyś morze. Mieli również niepowtarzalna okazję osobiście przejść dnem kamieniołomu, będącego pofałdowaną stropową powierzchnią grubej ławicy wapienia, uformowaną w charakterystyczne pręgi – jest to ślad potężnych, występujących tu wówczas tropikalnych huraganów, sztormów i podmorskich wstrząsów. Dzięki zachowanym w skałach pozostałościom poznano życie organiczne występujące w morzu środkowego triasu. Można tu spotkać fragmenty kości notozaura – prymitywnego płetwojaszczura osiągającego do 4 metrów długości.

Ośrodek prowadzi działalność we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Państwowym Instytutem Geologicznym. Przewodniczka przeprowadziła również całą grupę przez Park Gródek, zwany „Malediwami”, by na końcu wędrówki pokazać arboretum znajdujące się pod opieką mikołowskiego Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

W trakcie podsumowania, które miało miejsce w Chrzanowie, poruszano głównie tematy dotyczące naszej przewodnickiej przyszłości i kampanii wyborczej (Krzysztof Hudzik, Ryszard Ziernicki), przedstawiono plany działania na rok bieżący (Ryszard Ziernicki), a także aktualną sytuację turystyki w Małopolsce (Rafał Kosowski). Krzysztof Hudzik podziękował za współpracę Józefowi Partyce, Edwardowi Fietko i Ryszardowi Ziernickiemu. Uczestnicy otrzymali ciekawe pakiety materiałów szkoleniowych, przydatnych w pracy przewodnickiej. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób – z Bytomia, Chrzanowa, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Krakowa, Mikołowa, Olkusza, Sosnowca oraz Tarnowskich Gór.

W drodze powrotnej przewodnicy Śląska odwiedzili Trójkąt Trzech Cesarzy. Należy wspomnieć, że impreza została zorganizowana pro bono i w tym miejscu należą się podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jej realizacji. Szczególne podziękowania należą się wspomnianej Karolinie Kędroń, Helenie Witkowskiej i Ryszardowi Ziernickiemu.

Czekamy na przyszłoroczną, XV już „Miedzę”.

 

Tekst i zdjęcia: Mariusz Dmetrecki