Motorowcy w Podlesicach

Motorowcy w Podlesicach

 

20–22 maja 2022 r. w jurajskich Podlesicach odbył się 52. Centralny Zlot Turystów Motorowych PTTK. Imprezę przygotowali organizatorzy zrzeszeni w Klubie Turystyki Motorowej „Tajfun” działającym w strukturze Oddziału PTTK w Poraju, Zlotem pokierował komandor, a zarazem prezes oddziału, Michał Całka.

Na imprezę przybyło 76 osób, wśród nich członkowie Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK i jej przewodniczący Jan Popiel. Najliczniejszą ekipą był zespół z Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK w Dąbrowie Górniczej kierowany przez prezesa tamtejszego Oddziału PTTK Piotra Targowskiego.

Turyści zwiedzili odkrytą w 1942 roku jaskinię Głęboką zlokalizowaną w rezerwacie przyrody nieożywionej „Góra Zborów’, byli na wystawie kamieni w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, a także w Kromołowie, by obejrzeć źródło Warty. Pokonując liczne schody i strome wzniesienia, dotarli do bliskich sercu każdego członka PTTK monumentalnych ruin zamku ogrodzienieckiego w Podzamczu. Nie omieszkali też odwiedzić odnowionych murów zamkowych górujących nad rezerwatem przyrody „Smoleń”.

W trakcie zlotu odbyło się posiedzenie głównej Komisji Turystyki Motorowej. Odbył się też egzamin dla kandydatów na przodownika, który z pozytywnym wynikiem złożyło sześć osób. Narady zdominowały kwestie zbliżającej się konferencji sprawozdawczo-wyborczej środowiska motorowego wstępnie zaplanowanej na marzec 2023 roku w Łodzi.

Zlot zakończono wręczeniem wyróżnień. Upominkami obdarowano najmłodsze turystki i najbardziej doświadczoną. Wójt gminy Poraj, Katarzyna Kazimierczak, wręczył puchary: zwycięzcy wieloboju konkursowego Antoniemu Kubikowi z Pszczyny, zdobywcom II miejsca Renacie Wilczyńskiej i Pawłowi Kuśmierczykowi z Dąbrowy Górniczej oraz III miejsca Małgorzacie i Ferdynandowi Jabłońskim z Torunia.

Puchary dla najlepszych klubów w dorocznym współzawodnictwie zespołowym za 2021 rok uzyskały: I miejsce – KTM PTTK „Tajfun” Poraj, II miejsce – Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej PTTK w Dąbrowie Górniczej, III miejsce – KTM PTTK „Flisak” w Toruniu.

 

Tekst i zdjęcia Marian Kotarski

 

 

Podpisy pod zdjęcia

  1. Motorowcy, tym razem pieszo, zwiedzają zamek w Smoleniu
  2. Przygotowania do zwiedzenia jaskini Głębokiej w Podlesicach nadzoruje komandor zlotu Michał Całka

 

 

Marian Kotarski

Pasjonat turystyki rowerowej, prezes Klubu PTTK M2 w Myszkowie.