Olsztyńska Łynostrada

Stara to prawda, że zgoda i współpraca buduje. Na Warmii, w ramach wspólnej inicjatywy stowarzyszeń (Wizja Lokalna, PTTK, Młyn) i przy współpracy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kilku warmińskich gmin (Olsztyn, Dywity, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński), powstaje ciekawa trekkingowa trasa rowerowa, łącząca Olsztyn ze znanym szlakiem Green Velo.

kwiecień-czerwiec/2(2)/2020

Biegnie ona doliną Łyny, wzdłuż pięknego szlaku kajakowego, w myśl dość znanego hasła "rzeki dla rowerów". Łyna to mała rzeka i nie da się całej trasy poprowadzić wyłącznie jej brzegiem. Projektanci założyli więc, że będzie przebiegała jak najbliżej tej warmińskiej rzeki. Szlak rowerowy zaczyna się w południowej części Olsztyna i przebiega m.in. przez Park Centralny i Stare Miasto, niemal w całości w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Na tym skończonym i w pełni oznakowanym odcinku nosi ona nazwę Olsztyńskiej Łynostrady. Dalsze odcinki, znajdujące się poza Olsztynem są w różnym stopniu skończone i oznakowane, jednak cały trakt jest przejezdny. Trasa wykorzystuje istniejące drogi dla rowerów, wiedzie też szosami o minimalnym ruchu pojazdów oraz drogami leśnymi o dobrze utrzymanej nawierzchni. Niemal na całym odcinku w Olsztynie zostały wydzielone drogi dla rowerów (kilkaset metrów to ciągi pieszo-rowerowe), między Swobodną i Dobrym Miastem, Dobrym Miastem i Smolajnami, z Łaniewa do Lidzbarka Warmińskiego. To niespełna połowa liczącej nieco ponad sześćdziesiąt km trasy. Na trasie nie ma dróg z intensywnym ruchem samochodowym, po których trzeba byłoby jechać rowerem (poza kilkusetmetrowym odcinkiem w samym Dobrym Mieście).

Wprawdzie sześćdziesiąt kilometrów to trasa do pokonania w jeden dzień, ale gdyby ktoś miał inne plany, może skorzystać z przystani kajakowych nad Łyną w Brąswałdzie, Smolajnach, Łaniewie i przenocować we własnym namiocie oraz odpocząć w Dobrym Mieście, w sąsiedztwie potężnego zabudowania Kolegiaty.
Trasa jest bardzo urozmaicona krajobrazowo i bogata kulturowo. Co chwila otwierają się piękne widoki mocno pagórkowatej Warmii, choć na samym szlaku stromych podjazdów nie ma.

Zakładając, iż rower nie służy wyłącznie do zaliczania kolejnych kilometrów, ale także jako środek transportu przydatny w zwiedzaniu, polecamy główne atrakcje na trasie, którą możemy nazwać także rowerowym Szlakiem Kopernikowskim: Olsztyn z zamkiem Kapituły Warmińskiej, wspomniane zabudowania Kolegiaty w Dobrym Mieście, pałac w Smolajnach, czy piękny zabytkowy Lidzbark Warmiński z dawną rezydencją biskupów warmińskich na zamku – miejsca w których bywał i mieszkał nasz wybitny astronom Mikołaj Kopernik. Warte uwagi są też budowle hydrotechniczne na Łynie. Zjawiskowo piękne są również lasy i jeziora, z Limajnem na czele.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że prace znakarskie zatrzymały się. Dla porządku i ułatwienia podaję trasę Warmińskiej Łynostrady: Olsztyn, Brąswałd, Cerkiewnik, Swobodna, Dobre Miasto, Smolajny, Urbanowo, Łaniewo, Lidzbark Warmiński. Z Lidzbarka Warmińskiego można znaną trasa rowerową Green Velo pojechać na zachód, prawie cały czas po Warmii, do Pieniężna, Braniewa, Fromborka i Elbląga, albo na wschód, na Mazury.

Marian Jurak