Wyniki konkursu “Poznajemy Ojcowiznę”

W Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”, w roku 2020 na szczeblach wojewódzkich oceniono 314 prac, przygotowanych przez 463 uczniów pod opieką 177 nauczycieli.

kwiecień-czerwiec/2(2)2020

Podczas tegorocznego etapu centralnego oceniono 63 prace: w tym 43 prace ze szkół podstawowych, z czego 14 to prace multimedialne; 20 prac ze szkół ponadpodstawowych, z czego 8 to prace multimedialne. Prace z województwa wielkopolskiego nie zostały dosłane na etap centralny z powodu zamknięcia szkoły, w której były przechowywane (została zamknięta w wyniku stanu epidemii).

Ze względu na sytuację epidemiczną biuro Zarządu Głównego PTTK zostało zamknięte dla osób z zewnątrz. Jury XXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” etapu centralnego składało się z pracowników Działu programowo-promocyjnego Biura ZG PTTK oraz Przewodniczącej Rady programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK Lucyny Mańkowskiej, która pełniła funkcje przewodniczącej jury.

Finał XXVII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” miał się odbyć w dniach 18-21 czerwca 2020 r. w Nowym Tomyślu. Za organizację odpowiedzialny był Oddział PTTK w Szamotułach, ze względu na sytuację epidemiologiczną finał został odwołany. Prace, nagrody oraz dyplomy zostały wysłane na adresy szkół przez biuro ZG PTTK.

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe

Grand Prix uczniów szkół podstawowych otrzymuje:

 • „Pocztówka pamięci”, Szymon Motta, opiekun Magdalena Słysz, Szkoła Podstawowa w Urzejowicach, woj. podkarpackie

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół podstawowych I nagrodę otrzymuje:

 • „Łaz - wieś na najwyższym poziomie”, Mateusz Wieczorek, opiekun Stanisław Rudnicki, Katolicka Szkoła Podstawowa im. JP II w Żarach, woj. lubuskie

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół podstawowych II nagrodę otrzymuje:

 • „Zapomniana Droga – czyli ostatni pociąg” Natan Klebba, opiekun Izabela Ciereszko, Szkoła Podstawowa  nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, woj. pomorskie
 • „Milczące kamienie, które tak wiele mogłyby powiedzieć”, Martyna Tront, opiekun Bożena Morawska-Jednoróg, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach, woj. opolskie

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół podstawowych III nagrodę otrzymują:

 • „Wróć… Romku!!! - w 75. rocznicę zakończenia powstania zamojskiego”, Natalia Kwik, opiekun Dorota Kwik, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, woj. lubelskie
 • „Jan Pasternak – nawigator z Pawęcina”, Maja Kosmala, opiekun Małgorzata Kowalska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, woj. świętokrzyskie

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół podstawowych I nagrodę otrzymują:

 • „Bohaterskie miasto – przeszłość i teraźniejszość”, Zuzanna Cieślik, Klaudia Amelia Perkowska, Julia Paskuda, Martyna Dłużniewska, opiekun Katarzyna Adamkiewicz, Elżbieta Kaźmierska, Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku, woj. Mazowieckie

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół podstawowych II nagrodę otrzymują:

 • „Gdzie spacerował pan Hrabia… Parki przypałacowe Ziemi Leśnickiej”, Anna Ogiba, Kamila Smyk, Justyna Gawrońska, opiekun Iwona Roman-Maciejewska, Piotr Staniów, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu, woj. dolnośląskie

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół podstawowych III nagrodę otrzymują:

 • „Babki, znachory i dochtory”, Maja Kęska, Zuzanna Świątek, opiekun Mariola Gębska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie, woj. mazowieckie

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół podstawowych I nagrodę otrzymują:

 • „Moje Kociołki – najbliższe mi okolice”, Hubert Filipczak, opiekun Krzysztof Boryczka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach, woj. mazowieckie

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół podstawowych II nagrodę otrzymują:

 • „Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu” Mateusz Gawroński, Magdalena Gawrońska, opiekun Agata Łabowicz, Dorota Wiśniewska, Szkoła Podstawowa w Mastkach, woj. łódzkie

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół podstawowych III nagrodę otrzymują:

 • „Prudnik to piękne miasto!”, Malwina Dendewicz, opiekun Franciszek Dendewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Szybowicach, woj. opolskie

Nagrody specjalne

Nagroda Centralnej Biblioteki PTTK im. K.Kulwiecia

 • „Poczet wybitnych zakliczynian i ludzi związanych z regionem 1518 - 2020”, Dominika Antosz, Julia Michalik, Julia Rosiek, opiekun Anna Okońska, Szkoła Podstawowa w Zakliczynie, woj. małopolskie

Nagroda Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

 • „Wyspa Skarbów – zabytki Wyspy Wolin”, Bibiana Zienkiewicz, opiekun Ks. Marcin Miczkuła, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie, woj. zachodniopomorskie

Nagroda im. Łukasza Wojeckiego

 • „Bohaterskie miasto – przeszłość i teraźniejszość”, Zuzanna Cieślik, Klaudia Amelia Perkowska, Julia Paskuda, Martyna Dłużniewska, opiekun Katarzyna Adamkiewicz, Elżbieta Kaźmierska, Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku, woj. mazowieckie

Szkoły ponadpodstawowe

Grand Prix uczniów szkół ponadpodstawowych nie przyznano.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół ponadpodstawowych I nagrodę otrzymuje:

 • Święta Wojna. Zagłębie to nie Śląsk”, Bartosz Obczyński, opiekun Margita Brzezinka, II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół ponadpodstawowych II nagrodę otrzymuje:

 • „Białków… Poleska oaza” Wiktoria Samulska, opiekun Marzena Samulska, I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze, woj. lubuskie

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół ponadpodstawowych III nagrodę otrzymuje:

 • „Pluton Sieciechowski”, Gabriela Roczkowska, opiekun Mirosław Mazur, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach, woj. mazowieckie

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół ponadpodstawowych I nagrodę otrzymują:

 • „O tym, jak sita raz w roku dodają Godom uroku”, Anna Pędziwiatr, Michał Konieczny, opiekun Halina Sarzyńska, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, woj. lubelskie

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół ponadpodstawowych nie przyznano II i III nagrody.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół ponadpodstawowych I nagrodę otrzymują:

 • „Za pałacem”, Mateusz Brodziak, Paweł Pieczykolan, Maciej Malec, opiekun Anna Ciosmak, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, Technikum Mechaniczno-Elektryczne, woj. lubelskie

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół ponadpodstawowych II nagrodę otrzymują:

 • „Nasze miasto – Dąbrowa Górnicza” Julia Ormianin, Paulina Bednarska, opiekun Margita Brzezinka, II Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół ponadpodstawowych III nagrody otrzymują:

 • „Losy rodziny Solskich na tle historii Polski”, Michał Solski, opiekun Wiesława Kida, Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, woj. podkarpackie

Grand Prix w kategorii multimedialnej otrzymują:

 • „Skarb Narodów”, Nawojka Wojtasik, Zofia Wojtasik, Marcelina Wojtasik, opiekun Aneta Tokarska-Wojtasik, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym, woj. świętokrzyskie

Zgodnie z punktem V.3 Regulaminu Konkursu, jury po raz kolejny przyznało Nagrody im. Heleny Cieślak – Członka Honorowego PTTK, pomysłodawczyni konkursu. Nagrody otrzymują opiekunowie szczególnie zasłużeni w przygotowywaniu dotychczasowych uczestników i laureatów konkursu. W tej edycji konkursu nagrodę tę otrzymuje Stanisław Rudnicki.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK . Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej poprzez dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych czy tradycji kulturowych, a także wspomnień i wydarzeń historycznych, czyli tego wszystkiego, co znajduje się wokół nas - w naszym otoczeniu, w życiu codziennym, podczas wędrówek.

Regulamin, co ważne nie narzuca sposobu prezentacji. Autor decyduje sam o tym czy będzie to tradycyjne papierowe opracowanie z wykorzystaniem rysunków, fotografii itp. czy forma multimedialna, przygotowana dzięki programom do tworzenia prezentacji, lub odważniej jako filmy dokumentacyjne czy na każdy inny sposób. Ocena prac uwzględnia treść, sposób przedstawienia, staranność wykonania. Zapoznanie się z materiałami, jakie do konkursu zgłoszą uczestnicy pozwala komisji na ocenę umiejętności uczestnika związanych m.in. z czytelnym i logicznym zbieraniem i przekazaniem informacji o poznawanych obiektach czy faktach.