2. Tablica pamiątkowa z 2002 roku (fot. Janusz Konieczniak)_aj