Turystyczny Szlak Słonia

To, że słoń przynosi szczęście, wiedzą wszyscy. Czy akurat przyciąganie pomyślności przyświe­cało mieszkańcom Trzebiatowa w tworzeniu Szlaku Słonia to nie wiadomo, ale niewątpliwie jest to atrakcja turystyczna warta zwiedzenia. Szlak ma długość 2 km, a jego trasa prowadzi przez naj­ciekawsze miejsca w Trzebiatowie.

Słoń, obok czterolistnej koniczyny i podkowy, jest najpopularniejszym, i do tego międzynarodowym, symbolem pomyślności. Podarowany w prezencie ma przynosić szczęście i powodzenie w życiu. Dla­czego właśnie słoń? I dlaczego z trąbą podniesioną do góry? Słonie, dzięki swojej wielkości i sile, od wieków fascynowały ludzi. Uważano, że jeśli ktoś potrafi okiełznać to zwierzę, to z pewnością sam musi być potężny, co naturalnie kojarzyło się z władzą i bogactwem. A że siła, władza i pieniądze muszą gwarantować szczęście, zwierzę to stało się symbolem mądrości, władzy, dobrobytu i pomyśl­ności. Słoń uosabia energię, dominację i wysoką pozycję w społeczeństwie. Powszechnie uważa się, że podniesiona trąba słonia przyciąga pieniądze, więc co zapobiegliwsi owijają trąbę figurki bank­notem. Musi być ona zatem skierowana ku górze, aby pieniądz nie spadł.

Skąd słoń w Trzebiatowie?
Trzebiatowski Szlak Słonia wziął swoją nazwę od słonicy Hansken, która urodziła się w 1630 roku na Cejlonie. Trzy lata później trafiła do Europy jako prezent dla władcy Niderlandów. Ten oddał kłopo­tliwy podarunek swojemu kuzynowi, który póź­niej sprzedał słonia dalej. Nowy właściciel nauczył Hansken 36 sztuk cyrkowych i podróżował, pre­zentując jej umiejętności. Umiała ona m.in. podno­sić trąbą pieniądze, grać na bębnie, maszerować z flagą w trąbie i strzelać z muszkietu. Pokazy cie­szyły się wielkim powodzeniem. Hansken była bodaj najsłynniejszym słoniem, który został uwieczniony przez najwybitniejszych malarzy (np. Rembrandta). Jej podobizny znajdują się m.in. w londyńskim British Museum i Rijksmuseum w Amsterdamie.
Po wizycie w Trzebiatowie, zwierzę i jego treser zostali uwiecznieni na ścianie jednej z kamienic. Wizerunek ma cztery metry długości i szerokości. Wykonano go w technice sgraffito. W 1914 roku podczas prac budowlanych został odkryty pod warstwą późniejszych tynków. Okazało się, że przetrwał w dobrym stanie i od tego czasu można go ponownie podziwiać.

Co Hansken pokaże w Trzebiatowie?
Szlak obejmuje najważniejsze zabytki Trzebiatowa m.in. kaplicę Świętego Ducha, most na Redze oraz Basztę Kaszaną. W sumie jest na nim dziewięć przystanków. Kolejne punkty są oznaczone tabli­cami wraz z informacjami na temat danego obiektu. Na każdej z nich widnieje sylwetka słonia. Co więcej, zwiedzający znajdą tu też zadania tema­tyczne składające się na grę miejską. Przemierzanie szlaku nie jest więc monotonnym spacerem, lecz pobudzającą do działania ciekawostką.
Spacerując Szlakiem Słonia w centrum Trze­biatowa warto odwiedzić gotycki kościół Macie­rzyństwa Najświętszej Marii Panny, który pełni funkcję sanktuarium archidiecezjalnego. Znaj­duje się w nim koronowany obraz Madonny z Dzieciątkiem z 1867 roku. Wejście do kościoła tworzy kruchta 90-metrowej wieży, która w śre­dniowieczu pełniła rolę latarni morskiej. Mimo znacznego, bo 10-kilometrowego, oddalenia Trze­biatowa od morza, do dziś jest to ważny punkt orientacyjny i widokowy. Na wieży znajdują się unikalne dzwony: „św. Jadwigi” z 1399 roku i „Maria” z 1515 roku o wadze 3700 kg oraz bezimienny z 1905 roku. W wyposażeniu kościoła dominuje neogotyk. Do najcenniejszych dzieł sztuki należą: płyty nagrobne (w tym Arnolda Crampla z 1382 roku), organy z 1848 roku oraz witraże zbudowane na polecenie króla Wilhelma I w 1867 roku.
Na szczególną uwagę zasługuje średniowieczny układ Starego Miasta, nazywany szachowni­cowym, z przepięknie zachowanymi murami obronnymi z XIII–XIV wieku. Tworzą go trzy ulice wzdłużne (ze wschodu na zachód) i pięć poprzecznych (z północy na południe). W czasie przebudowy na przełomie XVII i XVIII wieku, po wielkim pożarze zachowano ten układ i zabudowę kamienic miejskich, które znajdują się na rynku. Ciekawostką jest fakt, że każda z kamienic ma inne wykończenie frontowe. Mury obronne w Trzebia­towie powstały w pierwszej połowie XIV wieku. Oprócz sporej części murów do dziś zachowała się również jedna baszta, zwana Kaszaną (Prochową). Związana jest z nią legenda, jakoby w XV wieku, podczas ataku gryficzan na Trzebiatów, strażni­kowi na baszcie spadła miska z kaszą na głowę jednego z wrogów, co zapobiegło atakowi. Upa­miętniając legendę, w miasteczku corocznie orga­nizowane jest Święto Kaszy, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów.
Do miasta prowadziły cztery bramy: Łaziebna, Żeglarska, Kołobrzeska oraz Gryficka, z których dwie ostatnie były najważniejsze. Niestety żadna z nich nie przetrwała do czasów współczesnych. W pobliżu rynku jest dawna kaplica szpitalna św. Ducha.
Park Miejski z XIX wieku, zwany Królewskim Gajem, jest jednym z najstarszych parków miej­skich na Pomorzu. Przez lata nie był modernizo­wany, stąd aktualnie ma charakter raczej leśny.
Wyjeżdżając z Trzebiatowa, należy zatrzymać się przy Pałacu nad Młynówką. Jego początki sięgają XIII wieku, gdy gród książęcy przebudo­wano na klasztor norbertanek. Potem przejęli go Gryfici i klasztor przebudowano na renesansowy zamek. Urodzili się tu król Fryderyk I Wirtember­ski i arcyksiężna Elżbieta Wirtemberska, a dzieciń­stwo spędziła caryca Maria Fiodorowna. W XVIII wieku przebudowano go kolejny raz, tym razem w stylu klasycystycznym. Mieszkała tu wtedy Maria z Czartoryskich Wirtemberska. Jej imię nosi mieszcząca się obecnie w pałacu biblioteka publiczna. Swoją siedzibę ma tu również Trzebia­towski Ośrodek Kultury.

Za wizytę w Trzebiatowie odznaka i szczęście
Świetną pamiątką zwiedzanych miejsc w Trzebia­towie i okolicach może stanowić Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Turysta Ziemi Trzebia­towskiej”, która została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu przy współpracy z Kołem PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie.
Z pewnością Szlak Słonia przynosi wiele pozy­tywnych reakcji, poczynając od rozwiązania zagadek towarzyszących kolejnym przystankom, przez nieocenione wartości odkrywcze, a kończąc na walorach turystyczno-krajoznawczych i zdro­wotnych. Słoń jest ponadczasowym symbolem o niezwykłej sile, a przecież ruch towarzyszący turystom to sama siła i zdrowie. Wpadajcie więc do Trzebiatowa w poszukiwaniu szczęścia na Tury­stycznym Szlaku Słonia.

Darmowe zwiedzanie Trzebiatowa
Trzebiatowska Organizacja Turystyczna „Ujście Regi” przygotowała następujące możliwości zwiedzania miejscowości:
– Szlakiem Słonia – w każdą niedzielę od czerwca do końca września o godzinie 15:00, zbiórka przed Centrum Informacji Turystycznej.
– Tajemniczy Trzebiatów Nocą – nocne poznawanie miasta, wycieczki odbędą się 28 VI, 12 i 26 VII, 9 i 23 VIII oraz 6 IX.
Aktualne informacje o wszystkich wydarzeniach można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 1.

Mapa ze Szlakiem Słonia do pobrania pod linkiem:
http://www.trzebiatow.pl/asp/pliki/e-media_foldery/szlak_slonia.pdf

Tekst i zdjęcia Marlena Treichel
Nauczycielka, dyrektor szkoły, ekspert pozyskiwania środków unijnych, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej.

Na trzebiatowskim „Szlaku Słonia” znajduje się dziewięć tablic z zagadkami, które pozwolą w atrakcyjny sposób poznać historię nadmorskiego miasta

Słynna Hansken uwieczniona na jednej z kamienic jest dzisiaj symbolem Trzebiatowa i znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym

Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Turysta Ziemi Trzebiatowskiej” stanowi miłą pamiątkę z Trzebiatowa