Wiązanki kwiatów pod tablicą powstania styczniowego w Ojcowie. (fot. Józef Partyka).