25 lat spotkań ze sztuką teatralną

25 lat spotkań ze sztuką teatralną

Współpraca żarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z łódzkimi teatrami trwa już 25 lat. Pierwsza 40-osobowa grupa przyjechała do Teatru Wielkiego w Łodzi w lutym 1997 roku, aby uczestniczyć w spektaklu Krakowiacy i górale. W każdym kolejnym roku organizowaliśmy średnio 3–5 wycieczek do teatru, łącznie odbyło się ich już 95. W 2014 roku z okazji 70. wyjazdu do teatru Oddział PTTK w Żarnowie wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe odznaki. Teraz czekamy na 100. wyjazd, który prawdopodobnie nastąpi w 2023 roku.

Ostatni zrealizowany pobyt w Teatrze Wielkim miał miejsce 4 marca 2022 roku, kiedy 46 widzów udało się na spektakl Va, Pensiero – najpiękniejsze chóry świata. Solidaryzując się z walczącą Ukrainą, spektakl rozpoczęto hymnem Ukrainy w wykonaniu teatralnego chóru. Pod koniec występu na scenie pojawiły się dwie flagi: Polski i Ukrainy. Dużą atrakcją oprócz szeregu arii ze znanych światowych oper był dynamicznie wykonany przez zespół baletowy Teatru Wielkiego w Łodzi mazur ze Strasznego Dworu.

Tak jak po każdym pobycie w teatrze, również i tym razem w drodze powrotnej do Żarnowa wręczone zostały odznaki „Miłośnika Teatru”. Otrzymali je: Andrzej Sabaturski – odznakę I stopnia, Jolanta Banaszczyk i Krystyna Nawrocka – II stopnia oraz Anna Chrabąszcz – III stopnia. Odznaki zostały wprowadzone z inicjatywy Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie i wręczane są od 2011 roku za 5, 12 lub 30 wyjazdów na spektakle teatralne. Najwięcej spektakli obejrzeliśmy w Teatrze Wielkim, ale widzieliśmy również sześć występów w Łódzkim Teatrze Piosenki, musical w Teatrze Muzycznym w Łodzi i jeden występ w Łódzkiej Filharmonii im. Rubinsteina.

W ciągu tych 25 lat współpracy z łódzkimi placówkami kultury nasi turyści obejrzeli wiele oper, operetek, sztuk baletowych oraz musicali znanych kompozytorów i twórców światowej kultury. Warto podkreślić, że statystycznie w ciągu 25 lat z wycieczek do teatrów łódzkich skorzystało 5108 osób. Wręczono 211 odznak „Miłośnika Teatru” – I stopnia, 57 odznak – II stopnia i 8 – III stopnia. Wkrótce, bo już 22 kwietnia br., organizujemy 96 wyjazd na operę Aida Giuseppe Verdiego.

Włodzimierz Szafiński