A nam się nadal chce

 

A nam chce się jeszcze działać, bo…

Mijają dni, miesiące, lata, a my nadal aktywnie sprawujemy swoją społeczną posługę. Jesienią ubiegłego roku w szczecineckim kole PTTK „Wiarusy” rozpoczęliśmy już 52. rok aktywności turystycznej i krajoznawczej. Ile przez ten okres przewinęło się przez nasze imprezy osób, ile kilometrów pokonano pieszo, rowerami czy kajakami? Te liczby to już tysiące i mogą niekiedy szokować. Co roku w kalendarzu pracy koła przedstawiamy propozycje udziału w blisko 30 przedsięwzięciach turystycznych. Pomimo że nie jesteśmy już młodzi wiekiem i coraz częściej dopadają nas różne dolegliwości, nadal pozostajemy młodzi duchem i zawsze czuwamy na turystycznym posterunku. Nie bacząc na to, że zarząd koła liczy łącznie 355 lat, a średnia wieku jego członków jest wysoka, nigdy nie zapominaliśmy o imprezach adresowanych do dzieci
i młodzieży. Przez ponad pięć dekad działalności, w większości pod kierownictwem prezesa Bogusława Bereszyńskiego, zorganizowaliśmy dla nich szereg atrakcyjnych rajdów pieszych
i rowerowych, złazów ekologicznych czy szkółek kajakowych i kolonii turystycznych. Te imprezy ukazywały piękno naszego miasta, regionu, kraju i zachęcały do aktywnego wypoczynku w symbiozie z naturą.

Pocieszający może być fakt wstępowania do koła osób młodych, które w przyszłości mogą zastąpić we władzach „weteranów turystyki”. Obecnie najmłodszymi członkiniami aktywnie uczestniczącymi w życiu koła są Zuzanna i Martyna Jurczyńskie, siostry bliźniaczki, które pomimo młodego wieku (15 lat) posiadają już 7-letni staż członkowski w PTTK. O ich zaangażowaniu może świadczyć ukończenie w grudniu 2021 roku szkolenia pierwszej pomocy. W bieżącym roku działalności, którego hasło brzmi: Turystyka–Bezpieczeństwo–Wypoczynek, wzmocnią one zabezpieczenie medyczne organizowanych imprez.

Przez lata działania koła większość przełożonych w wojsku, jak i władze miasta, powiatu i województwa popierały działania „petetekowców” i w ramach swoich możliwości wspierały je materialnie. Dzięki tej pomocy możliwe było organizowanie ciekawych form dla młodych adeptów turystyki. Dużą zasługę w popularyzacji turystyki w szkołach mieli nauczyciele. Takie osoby jak Danuta Cierpisz, Dorota Wiechowska, Bożena Binkiewicz, Małgorzata Grondys, Mariola Jasińska czy Roman Miazga na trwałe zapisały się w kronice koła i w pamięci uczniów, którzy dzięki nim zgłębiali tajniki turystyki i krajoznawstwa. Dzięki ich społecznej działalności i zaangażowaniu w sztandarowych imprezach naszego koła uczestniczyła rzesza młodzieży ze szkół różnych szczebli ze Szczecinka, Parsęcka czy Grzmiącej. Uczniowie ze szkół podstawowych nr 1 i nr 6 ze Szczecinka i szkoły w Parsęcku systematycznie brali i biorą udział w naszych imprezach. Dlatego – jak powiedziałby klasyk – „nadejszła uroczysta chwiła”, by po 15 latach przerwy reaktywować aktywizującą formę turystyczną adresowaną do młodzieży szkolnej.

We wrześniu ubiegłego roku, po objęciu patronatem przez Burmistrza Szczecinka, ruszyła
I miejska edycja konkursu turystycznego „Szczecinecki Wagabunda”, którego pierwowzorem był konkurs sprzed 20 lat autorstwa Tomasza Czuka, ówczesnego pracownika starostwa szczecineckiego. Aktualnie w trudnym pandemicznie czasie zgłoszone grupy młodzieżowe uczestniczą w projekcie pod hasłem „Poznaj Swój Kraj – Szczecinek – Nasza Mała Ojczyzna”, poznają miasto, jego historię, zabytki, pomniki i ciekawostki turystyczne. Wykonują też różne zadania z zakresu wiedzy historycznej, obywatelskiej, ekologicznej i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Chętni uczniowie mają również szansę ubiegania się o miano „Szczecineckiego Młodzieżowego Przewodnika PTTK”. Członkowie zarządu koła uważają, że poza celem poznawczym projekt jest też doskonałą okazją do pokazania młodzieży możliwości wypoczynku i regeneracji sił w kontakcie z naturą. Zakończenie tej edycji projektu „Szczecinecki Wagabunda” zaplanowano na 27 września 2022 roku,  podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki. Zarząd koła w kolejnych latach zamierza kontynuować współzawodnictw turystyczne szkół. Druga miejska edycja „Szlakiem lasów i jezior” dotyczyć będzie turystyki rowerowej
i kajakowej.

Działając społecznie w turystyce, bardzo często jako aktyw spotykamy się ze stwierdzeniami typu: że wam się jeszcze chce lub z pytaniem: a co wy z tego macie? Nasza odpowiedź brzmi zawsze: nam chce się jeszcze działać, bo jak nie my, to kto w skomercjalizowanym świecie pokaże młodzieży piękno natury, tak często niszczonej przez człowieka, zapozna z historią i teraźniejszością ich małej ojczyzny? A na to drugie pytanie jako altruiści odpowiadamy: se7.

Na podsumowanie tematu pasuje cytat z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej z roku 1600: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Ten zapis może jest i wiekowy, ale aktualny dzisiaj. Nie zapominajmy o tym i pomóżmy młodemu pokoleniu poznawać i zrozumieć otaczający ich świat.

W czerwcu tego roku ustępujący zarząd, po upływie przedłużonej przez pandemię kadencji, podda się ocenie członków, którzy wybiorą na kolejne lata nowe władze. Zarząd koła składa serdeczne podziękowania swoim członkom za minione lata wspólnej pracy. Kieruje również wyrazy wdzięczności dla wszystkich instytucji, organizacji oraz osób prywatnych wspierających społeczną działalność na niwie turystyki i krajoznawstwa.

Tekst: Wojciech Jerzy Knapik

Zdjęcia: Ryszard Kieruj